Tohtoročný zájazd do Lúrd

12.10.2017

Ako každý rok, tak aj tento rok mohli ísť zdravotne postihnutí na zájazd, na púť do Lúrd. Mali sme možnosť hovoriť s niekoľkými účastníkmi. Tí povedali, že celá cesta bola super a bez veľkých ťažkostí a problémov.

Citujeme slová účastníka a spoluusporiadateľa Milana Chúpeka: "Slovenskú púť do Lúrd organizuje "Združenie Rodina Nepoškvrnenej" spoločne so železničnými spoločnosťami ŽSR, Železničná spoločnosť Slovensko, Železničná spoločnosť Cargo Slovakia a Wagonservice travel s.r.o., každý druhý rok. Tento rok to už bola 15. púť, ktorej sa vďaka sponzorom a obetavosti sprievodcov a pomocníkov mohlo zúčastniť celkom 596 účastníkov. Postihnutých na vozíčkoch bolo 38 a celkovo pre ostatných nemocných sa denne zapožičiavalo 50 vozíkov. Bol to krásny zážitok, vidieť, ako aj v dnešnej dobe sú naši ľudia ochotní obetovať svoj voľný čas, aby mohli pomôcť telesne postihnutým spoluobčanom a nehovoriac o nezlomnej viere a láske, ktorá vyžarovala z ich duší." 

Bližšie informácie a fotogalériu nájdete pod nasledovným tlačidlom: