Upozornenia pre verejnosť pre minimalizáciu rizík spojených so šírením viru COVID - 19

19.03.2020

V súvislosti s mimoriadnou situáciou spojenou so šírením viru COVID - 19 na Slovensku zverejňujeme oficiálne letáky kompetentných orgánov pre prevenciu pred ďalším šírením.

Veríme, že šírenie tohto nebezpečného vírusu bude čo skoro minimalizované a že život a jeho potreby sa vrátia do bežného režimu bez komplikácií pre Vás a Vaše rodiny a kolegov.