Upozornenie pre cestujúcich s obmedzenou mobilitou v ŽST Zvolen - Osobná stanica

01.03.2020

Dovoľujeme si zverejniť informáciu, ktorú nám poskytla spoločnosť ŽSR ako správca železničnej infraštruktúry, že v dňoch od 16. 3. 2020 do 25. 5. 2020 nebude možný v tejto stanici nástup, prestup a výstup pre imobilných cestujúcich z dôvodu rekonštrukcie dopravných priestorov pre verejnosť. Znamená to, že cestujúci s obmedzenou mobilitou žiadajúci asistenciu pri nástupe/výstupe/prestupe budú tak z tejto prepravy vylúčení a to vzhľadom na bezpečnosť cestujúcich po dobu rekonštrukcií v uvedenom rozsahu termínov.

Rekonštrukčné práce budú prebiehať i po 25. 5. 2020 a výsledkom rekonštrukcií majú byť bezbariérové opatrenia v tejto stanici tým, že na každom peróne bude výťah pre osoby s obmedzenou mobilitou. Tieto majú byť inštalované v septembri tohto roku.

V súvislosti s opatreniami spojenými s rekonštrukciou perónov a stanice sme požiadali spoločnosť ŽSR, nech nám navrhne pre jednotlivé smery (Bratislava, Banská Bystrica, Košice, Šahy, Banská Štiavnica) najbližšie stanice s možnosťou bezpečného nástupu imobilných cestujúcich, ale odpoveď na tento dotaz sme zatiaľ nedostali. Otázku spojenú s bezpečným cestovaním budeme urgovať.

Záverom si dovoľujeme požiadať všetkých cestujúcich o opatrnosť a rešpektovanie príkazov pracovníkov železníc pre bezpečný príchod a odchod k a od  vlakových spojov. Výsledný efekt za to stojí a riešenie pomôže širokému spektru cestujúcich.