Upozornenie pre vlastníkov zdvíhacích zariadení určených pre ŤZP

15.06.2018

Vážení priatelia,

v poslednom období sa nám množia dotazy k téme servisu a prevádzky zdvíhacích zariadení určených pre ŤZP v rámci kompenzačných nástrojov. Na základe toho si dovoľujeme vydať toto upozornenie.

Každé zdvíhacie zariadenie spadá pod zákonnú povinnosť pravideľných technických prehliadok, ktoré by sa mali uskutočňovať periodicky. Tieto prehliadky vrátane servisu a ďalších zásahov by mali vykonávať dodávatelia týchto zariadení. Máme informácie, že v niektorých prípadoch nemajú niektorí dodávatelia vytvorený systém pre servis a revízie a pak pre zdravotne postihnutého vzniká problém, ktorý môže vyústiť až do škody na majetku (napr. mechanická porucha plošiny, či porucha elektrického systému), alebo  dokonca škody na zdraví, a to hlavne v prípade neuskutočnených revízií a odkladaných drobných porúch, pretože hlavne fyzické osoby v rodinných domoch a priestoroch nedávajú dôraz na túto oblasť. To isté súvisí aj s výberom dodávateľa týchto zariadení, ktorý by mal mať vytvorený systém pre takéto prípady. V každom prípade už pri výbere dodávateľa je treba preto uvažovať aj o týchto faktoroch dodávky a inštalácie spojenej so spustením do prevádzky. 

Pozrite si vo vlastnom záujme termín dodania Vašej plošiny, či výťahu a či ste mali vykonané revízie v zmysle zákona. Je to pre Vašu bezpečnosť a mobilitu. V prípade potreby a bližšej informácie nás kontaktujte. Poradíme Vám bezplatne.

Kontaktujte nás buď prostredníctvom e-mailu: eurokluc.uppz@gmail.com , alebo telefonicky na t.č. 0902 530 060.