Ústavný súd rozhodol o nariadení ministerstva práce, ktoré je diskriminačné

03.04.2020

Nástroje rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny by mali byť v súlade s potrebami tých, ktorí potrebujú sociálnu starostlivosť a pomoc a tak, aby ich situáciu riešili. Bohužiaľ, o niektorých opatreniach sa dá nielen pochybovať, ale aj priamo uviesť, že ich nastavenie je proti tomuto základnému systému podpory a na miesto pomoci a podpory vytvára bariéru.

Dnes prinášame článok o rozhodnutí Ústavného súdu, ktorý sa dotýka práve jedného z takých nariadení Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktoré sme uviedli i my ako opatrenie proti občanovi, ktoré je kontraproduktívne. Článok otvoríte pod nasledovným tlačidlom:

Veríme, že nové vedenie rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny napraví tento nedostatok v čo najkratšom termíne ku prospechu občana aj vo vysokom, alebo maloletom veku.