Úvodný seminár projektu "Bez hraníc a bariér" bude mať nielen národný, ale aj medzinárodný význam

19.10.2017

V dňoch 25. až 26. 10. 2017 sa v Banskej Bystrici uskutoční oficiálne otvorenie projektu "Bez hraníc a bariér" na území Slovenskej republiky. 

Tento projekt má význam a dopady nielen pre projektovo dopadový región, čo je Banskobystrický kraj, ale aj pre národné prostredie Slovenska, nakoľko pripravujeme otvorenie takých otázok a tém v spojitosti s bariérami, ktoré sú prioritou aj v ďaľších mestách Slovenska a iných krajinách EÚ. Veľký význam dávame časti spojenej s cestovným ruchom a dopravou, ktorá bude podkladová a podnetová pre národné aj medzinárodné prostredie. Rovnako tak časť venovaná stavebníctvu bude zaujímavá, hlavne v spojení so sociálnym aspektom a regionálnym rozvojom. V rámci rokovania okrem iného uvedieme pozitívne príklady z ostatných regiónov Slovenska a veríme, že nájdeme spoločný priestor na to, aby sa banskobystrický región stal po dobu projektu centrom pre odstraňovanie bariér na Slovensku. 

Tešíme sa na toto rokovanie a jeho účastníkov. Výsledky budú zverejnené na tlačovej konferencii k tejto udalosti a projektu ako takému a následne priebežne na našich webových stránkach.

Partneri projektu:

Projekt bol podporený: