Venujte pozornosť voľbe spojenia, ak cestujete vlakom do Českej republiky

19.12.2019

Dňa 15. 12. 2019 vstúpil aj v Českej republike do platnosti nový grafikon železničnej dopravy, ktorý vytvoril prostredie pre súkromných prepravcov obsluhujúcich niektoré trate v regiónoch Českej republiky. Keďže prvé dni sprevádzali problémy nielen pre cestujúcich s obmedzenou mobilitou, dovoľujeme si upozorniť na to, abyste v prípade, že cestujete do Českej republiky vlakom, venovali pozornosť príprave cesty, objadnaniu cestovných dokladov a prípadne aj objednaniu asistenčnej služby na železničných staniciach. 

Najlepšie stav vystihuje správa a odporúčanie kolegov z Česka, ktorú prinášame v nezmenenej podobe:


Informace č.: 92 - 2019 (Zásadní změny na železnici)

Vážení přátelé,

z médií se ozývá, že je kolem železniční dopravy hodně zmatků, protože, jak sami víte, od 15. 12. 2019 vstupuje v účinnost nový jízdní řád. Nový jízdní řád v sobě zahrnuje i trasy, kde jsou jiní dopravci, než České dráhy. Uvědomujeme si, že liberalizace železniční dopravy nese sebou určité obtíže pro cestování osob se zdravotním postižením. Proto se NRZP ČR snažila dlouhodobě spolupracovat s Ministerstvem dopravy ČR, SŽDC, jednotlivými dopravci ČD a.s., Arriva a.s., Regio Jet s.r.o. a s Leo Expressem. Snažili jsme se řešit situaci tak, aby při změně systému na železnici a novým jízdním řádem nebyl žádný dopad na osoby se zdravotním postižením, které jezdí železniční dopravou. Pokud budete mít nějaké těžkosti nebo pokud zjistíte, že jste zůstali někde bez pomoci, nejlépe bude, když nám napíšete svoje zkušenosti na adresu v.krasa@nrzp.cz.

S účinností od 15. 12. 2019 Ministerstvo dopravy spustilo prostřednictvím CENDIS vlastní objednávkový systém pro přepravu cestujících na vozíku a objednání asistence, který bude sloužit pro objednání cesty při kombinaci více dopravců. Systém nenahrazuje objednávkový systém ČD - pokud cestující pojede pouze vlaky ČD (i s přestupy), na objednání jeho cesty se nic nemění a platí všechna nastavená pravidla. Obdobně platí, že pokud cestující požaduje přepravu jedním z jiných dopravců, musí se obrátit se svou žádostí přímo na tohoto dopravce. Spojení na CENDIS najdete na odkaze: https://oneticket.cz/asistence/

Pokud však cestující bude kombinovat přepravu s více dopravci, svou objednávku musí učinit na HELP DESK CENDIS na adrese oneticket.cz/asistence/. Objednávky uplatněné přes HELP DESK CENDIS bude správce systému distribuovat všem dotčeným dopravcům k řešení dílčího požadavku, případně celou objednávku postoupí ČD k zajištění stávajícím způsobem cestou našeho objednávkového systému.

Současně od 15. 12. 2019 SŽDC přebírá ve vybraných stanicích zajištění asistence, tzn. doprovod cestujícího dle potřeby v prostoru stanice a na nástupiště. Nástup a výstup cestujícího do vlaku ČD pomocí plošiny (vozidlové nebo staniční) zajišťuje i nadále zaměstnanec ČD jako dosud.

Přeji vám všechno dobré.

Mgr. Václav Krása

předseda NRZP ČR

Opäť sa tak potvrdzujú naše slova a návrhy, že je treba zosúlaďovať pravidlá, podmienky a možnost bezbariérovosti v doprave nielen v rámci železničnej stanice, ale i prepravcov, o čo sa snažíme roky. V tomto období sme sa s problémami stretli v ČR aj my priamo a môžeme potvrdiť slová pána Krásu. Je smutné vidieť, ako vynášajú kočíky a vozičkára do úzkých dverí vlaku na niektorých staniciach... Veríme tomu, že v prípade takéhoto rozhodnutia a uvoľnenia trhu osobnej prepravy súkromným prepravcom na Slovensku v takom rozsahu bude predchádzať príprava v podobe systému prepojenia prepravcov voči cestujúcim s obmedzenou mobilitou nielen v teoretickej, ale hlavne praktickej rovine... 

Pekné, kľudné a pohodové sviatky všetkým :-)