Výskum k názorom a náladám na pandémiu COVID - 19

08.05.2020

V spojitosti s výskytom a vývojom pandémie vírusu COVID - 19 pripravili akademici niekoľko výskumov, aký vplyv má pandémia na prostredie rodinného života, mimoriadny stav a opatrenia, ktoré sa zaviedli v korelácii na čase. Tento výskum prebiehal v krajinách V4 a prinášame jeho výsledky, ktoré si môžete otvoriť pod nasledovným tlačidlom: 

Zároveň s tým si dovoľujeme upozorniť aj na druhý výskum v oblasti vplyvu pandémie na karanténne prostredie a obmedzený pohyb na verejnosti, ktorý je teraz aktuálny, prebieha v 16 krajinách EÚ a ktorého sa môžete zúčastniť aj Vy... stačí kliknúť na nasledovné tlačidlo a vyplniť dotazník, ktorého časová náročnosť je cca 10 minút. Ďakujeme za jeho vyplnenie.