Výzva pre poskytovateľov sociálnych služieb na realizáciu obnoviteľných zdrojov energie

23.12.2019

Náklady na kúrenie, teplú vodu a elektrickú energiu sú pre veľa poskytovateľov sociálnych služieb vysoké a dostupnosť obnoviteľných zdrojov energie bola obmedzená. Preto sme v prvej polovine roku 2019 požiadali Ministerstvo životného prostredia SR a Slovenskú inovačnú a energetickú agentúru o prípravu a vydanie výzvy, ktorá by vyplnila túto medzeru v podpornom systéme sociálnych služieb na Slovensku.

Dnes radi dávame do pozornosti takýmto zariadeniam sociálnej starostlivosti, že takáto výzva je otvorená, zverejnená a dostupná aj pre ich potreby. Cieľom je zmena tepelného hospodárstva na obnoviteľné zdroje energií s tým, že oprávneným príjemcom sú nielen verejné samosprávy a štátne inštitúcie, ale aj organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby. 

Kód výzvy je OPKZP-PO4-SC411-2019-61 a základné informácie k výzve môžete získať pod nasledovným tlačidlom a linkoch uvedených v základnom texte výzvy:

Každá pomoc štátu organizáciám, ktoré v mnohých prípadoch suplujú nástroje štátu, je dôležitá a je na zvážení organizácií, či sa do do možnosti využiť výzvu, zapoja. 

Želáme všetkým veľa darčekov pod stromček, kľudný záver tohto roku a úspešný vstup do roku 2020.