Vyzývame na obezretnosť pri nákupe liekov, výživových doplnkov a ochranných prostriedkov v spojitosti s pandémiou COVID - 19

08.04.2020

Každá situácia, ktorá je nová v spoločnosti, vytvára obchodné prostredie a nové aktivity podnikateľov, ktorí tak reagujú na dopyt po potrebách občanov. To isté platí aj teraz, v prípade mimoriadnych opatrení a nedostatku niektorých produktov potrebných pre vlastnú ochranu, ochranu členov rodiny, ale aj zamestnancov v podnikoch a pod.

Nie je tajomstvo, že ako reakcia na zvýšenú potrebu ochranných rúšok, dezinfekčných prostriedkov, ale aj niektorých liekov a výživových doplnkov došlo zo strany niektorých subjektov k ich predražovaniu, ku klamavým reklamám a pod aj tu na Slovensku.

Na tento stav zareagovali aj inštitúcie Európskej únie, ktoré k situácii vydali článok, ktorý nájdete pod nasledovným odkazom a s ktorého textom sa ztotožňujeme: