Zaujalo nás: Univerzálny dizajn

30.01.2020

Sme radi, že problematika mobility sa dostáva stále častejšie medzi témy, ktoré v minulosti boli odsúvané do pozadia. Ale boli by sme ešte radšej, keby deklarované informácie boli skutočné a nie iba čiastočné. Vo vzťahu k tomu nás zaujal článok spoločnosti Metalia a.s. Bratislava, ktorý presadzuje kvalitné riešenia nielen v oblasti prístupových systémov, ale aj v riešení určených pre osoby s obmedzenou mobilitou, medzi ktoré spadajú aj mamičky s kočíkmi, na ktoré sa veľmi často zabúda. Preto kliknite na tlačidlo pod týmto textom, kde je článok uvedený:

S uvedeným článkom súhlasíme s jedným dodatkom, ktorý sa dotýka kvality a jej vzťahu k cenám riešenia, nakoľko sa stále stretávame s tým, že keď sa niečo odovzdáva, je to pekné, nové a funkčné, ale keď prídete na to isté miesto o mesiac, dva, tri... o rok..., výsledok je diametrálne iný... povolené úchyty, zničené povrchy, prípadne iné nedostatky, ktoré obmedzujú použitie a je jedno, v akej oblasti, v akom meste, či v akej budove. Pri požiadaní o nápravu sa často stretávame s tým, že odpoveď je v znení, že oprávnený subjekt nemôže nič meniť niekoľko rokov, nakoľko išlo o projektové financovanie nadnárodného charakteru, ktoré prošlo riadným verejným obstarávaním a pod. 

K tomuto môžeme uviesť, že nedávno spatrila svetlo sveta a Slovenska spoločná výhláška Úradu pre verejné obstarávanie a Najvyššieho kontroľného úradu SR práve k tomuto vzťahu ceny a kvality, a to pod názvom Metodika kontroly hospodárnosti a efektívnosti vo verejnom obstarávaní. 

Uvedenú vyhlášku nájdete pod nasledovným tlačidlom:

Odporúčame preto jej znenie aj pri riešení odstraňovania bariér, nakoľko kvalitné riešenia sú efektívnejšie než komponenty, ktoré sa musia po pár niekedy dokonca týždňoch vymieňať, opravovať a pod. Rovnako tak odporúčame všetkým, ktorí tvoria riešenia pre verejné budovy, alebo priestranstvá, používajte nielen počítač, ale aj rozum a v prípade, že neviete, ako a čo treba riešiť, opýtajte sa... radi s Vami nájdeme riešenie, ktoré je prístupné pre všetky druhy postihnutia a obmedzenia mobility a nie iba pre čiastočný dopad. Môžeme uviesť, že v súčasnosti sa na pôde európskych inštitúcií pripravuje balík záväzných opatrení pre interoperabilitu, mobilitu a dostupnosť základných ľudských potrieb  a už nebude možná ani jedna výnimka tak, ako to Slovensko v súčasnosti má. A tieto nariadenia bude treba implementovať do legislatívy a následne dodržiavať, nakoľko jednou z aktivít nášho OZ je aj vytvorenie systému kontroly od medzinárodných dohovorov, ktoré deklaruje Slovensko, až po reálne riešenia v mestách a obciach na Slovensku a to od systémovej podoby až po praktické výstupy. 

Ďakujeme spoločnosti Metalia a.s. Bratislava za zaujímavý článok, ku ktorému možeme dodať iba jedno... od kvality riešenia takmer v každom prípade závisí aj bezpečnosť toho, kto riešenie využíva... pamätajte na to, a určite si spomeniete, keď sa pridržíte zábradlia, madla, a pod... a bude voľné, alebo dokonca Vám ostane v ruke...