Záujem návštevníkov o Slovensko rastie

29.06.2018

Ministerstvo dopravy a výstavby SR vydalo dňa 27. 6. 2018 tlačovú správu k téme rozvoja turizmu smerujúceho na Slovensko. Tlačovú správu zverejňujeme v plnom znení pod nasledovným tlačidlom:

Tento nárast vidíme aj my v turizme zdravotne postihnutých, ktorí sa na nás obracajú s nasledovnými dotazmi a to až niekoľkokrát denne:

 • kde je inštalovaný systém Eurokľúč
 • aké je prostredie bariér v danom meste či lokalite
 • či je bezbariérový hotel, či penzión
 • či je bezbariérová železničná stanica
 • ako je to s parkovaním pre ŤZP
 • kde nájdu zľavy a podmienky pre ŤZP z iných krajín než pre obyvateľov Slovenska
 • a pod.

Vieme o tom, že prostredie mobility na Slovensku ideálne nieje, ale vývoj nasvedčuje tomu, že aj zdravotne postihnutí chcú navštíviť mestá a lokality na Slovensku. Tu sa nám javia ako správne naše aktivity nielen pre dnešok, ale pre budúcnosť, ako sú:

 • Bezbariérová Hlavná stanica v Bratislave
 • Rozširovanie systému Eurokľúč
 • Zosúlaďovanie pravidiel bezbariérovosti v rámci medzinárodných štandardov prístupnosti
 • Bezbariérová brána do Tatier
 • Bezbariérová preprava nočnými vlakmi s prepravou vozičkárov
 • Rozšírenie informovanosti o možnostiach pre ŤZP návštevníkov Slovenska
 • a pod.

Až sa toto Slovensku podarí, tak návštevníkov bude ešte viac, pretože bariéra to je v podstate zámok, ktorý zamyká možnosti návštevy turistov s poruchou mobility a to nie sú iba zdravotne postihnutí, ale aj  napr. seniori...

Tak nech sa tu návštevníkom páči a nech chodia častejšie. Slovensko za to stojí...