Železnice Slovenskej republiky sa pridávajú k výzve Európske mesto bez bariér

29.08.2017

ŽSR ako obslužná spoločnosť pre osobnú železničnú dopravu na Slovensku sa pridala k výzve Európske mesto bez bariér pre spoluprácu s mestami, ktoré sa v zmysle podmienok môžu zapojiť do tejto súťaže.

Znamená to nielen zapojenie sa do jednej z aktivít, ale aj systematická spolupráca s verejnými samosprávami v oblasti prepojenia osobnej železnicnej dopravy a miest a obcí, čo má veľký význam. O týchto aktivitách zo strany ŽSR sme informovali v minulosti a je vidno, že výsledky našej spolupráce majú praktické dopady.

Informáciu, ktorú sme zo ŽSR obdržali posunieme mestám, ktoré majú nad 50.000 obyvateľov v zmysle podmienok výzvy.