Zmena žiadosti o Eurokľúč

11.09.2017

Na základe partnerských vzťahov s vybranými organizáciami, ktorých členská základňa je tvorená pacientmi s chronickým, alebo telesným postihnutím, ktoré sú v súlade s podmienkami systému Eurokľúč, sme od dnešného dňa upravili žiadosti o túto malú, ale pre niektorých pacientov dôležitú pomôcku

Tlačivá sú vložené na linku: https://bezbariery.webnode.sk/pre-pacientov/

Bývalé tlačivá sú od dnešného dňa neplatné.