Zodpovednosť cestujúceho pri nevyužití nahlásenej prepravy ŤZP vlakom

11.09.2017

Váženi priatelia,

z niektorých železničných staníc sa nám dostáva správ o tom, že niektorí zdravotne postihnutí cestujúci, aj keď nahlásia prepravu svojej osoby vrátane pomôcky, sa nedostavia k oznámenému vlaku. Takový prípad sa stáva aj v Jesenskom na trati Zvolen - Košice, Jesenské - Rimavská Sobota, kedy už niekoľkokrát jeden cestujúci oznámil svoju cestu a nenastúpil k vlaku. Pracovníci železničnej stanice pritom vykonajú všetky prípravy spojené so zabezpečením nástupu a výstupu, dokonca čakajú na cestujúceho tak, že vlak pozdržia, ten získa niekoľko minút meškania, ale cestujúci sa však nedostaví.

Dovoľujeme si požiadať o zodpovednosť v takýchto prípadoch a keď sa stane, že cestujúci využije iný druh prepravy, je treba toto oznámiť v zmysle prepravného poriadku stanici, prípadne zákaznickému centru železničnej spoločnosti. Zmena nie je spoplatnená, ale je normálna a šetrí zamestnancom stanice nielen prácu s prípravou, ale aj čas ostatných cestujúcich a vlakových čiat.

Takéto správanie jednak svojím spôsobom poškodzuje ostatných zdravotne postihnutých cestujúcich, ale aj vytvára názor, že opatrenia nutné k zlepšeniu stavu prepravy ŤZP sú niekedy zbytočné. Je treba si uvedomiť, že bezpečný nástup a výstup cestujúceho je prednejší než meškanie vlaku, ktoré nehradí nikto a že v niektorých prípadoch je treba pripraviť zdvíhaciu plošinu k použitiu pre nástup či výstup cestujúceho. O ľudskom prístupe, ktorý je aj v Jesenskom, netreba hovoriť...