Národný dopravca ZSSK opäť vychádza v ústrety cestujúcim s obmedzenou mobilitou a zdravotným postihnutím

28.06.2019

Dňa 27. 6. 2019 prebehlo ďalšie koordinačné rokovanie medzi našou organizáciou a spoločnosťou ZSSK - Národný dopravca k témam zvýšenia kvality a bezpečnosti cestujúcich so zdravotným postihnutím v osobnej železničnej doprave na Slovensku. Toto rokovanie určite nebolo posledné a vývoj spolupráce už môžu nielen vidieť, ale hlavne využiť zdravotne postihnutí cestujúci každý deň, pretože ZSSK pripravila ďalšie opatrenia v oblastiach, ktoré boli kritizované a nedostatočne systematicky riešené. 

Radi preto uvádzame, že rýchliky a spoje nasledovného číslovania:

 • R 6XX
 • RR 7XX
 • R 8XX
 • R 9XX
 • REx 17XX

majú pripravené miesta pre ŤZP, ktoré nie sú obsadzované miestenkami pre operatívnu potrebu cestujúceho so zdravotným postihnutím. To znamená, že v prípade, ak nie je poskytnutá miestenka cestujúcemu so zdravotným postihnutím, vlaková čata vie, ktoré miesta vo vozni sú takto rezervované pre túto skupinu cestujúcich a vytvorí tak miesto pre takéhoto cestujúceho. Na tieto miesta sa nedá zakúpiť miestenka, takže preferuje sa preprava ŤZP cestujúceho. Vedenie spoločnosti ZSSK nás informovalo, o ktoré miesta sa jedná, ale nebudeme zoznam a tieto konkrétne miesta zverejňovať, aby miesta a ich obsadzovanie nebolo využívané inými než zdravotne postihnutými cestujúcimi.

Druhým významným opatrením, ktoré považujeme za dôležité, je zabezpečenie on-line prekladu do znakovej reči pre nepočujúcich cestujúcich v Zákazníckom centre ŽST Bratislava Hlavná stanice a ŽST Košice. Bližšie informácie nájdete na linku kliknutím na nasledovné tlačidlo:

V každom prípade, aj keď sa dejú zmeny v preprave ŤZP cestujúcich, odporúčame pred cestou nasledovné:

 • zvážiť svoj zdravotný stav hlavne vzhľadom na rozdiel teplôt vo vozňoch a vonku
 • zvážiť, či cestovať sám, alebo s asistentom, členom rodiny a pod.
 • zvážiť rozmery a váhu batožín
 • informovať sa na linke ZSSK 18 188 o možnostiach prepravy adekvátnej k potrebám vo vzťahu k zdravotnému postihnutiu
 • objednať si prepravu ŤZP cestujúceho v zmysle prepravného poriadku, napr. aj prostredníctvom internetu na linku:  https://formulare.slovakrail.sk/objednavka-prepravy-osob-na-voziku-alebo-pomoci-s-prepravou-sk
 • v prípade dotazov, nejasností a pod. kontaktovať Zákaznícke centrum, ŽST, alebo minimálne telefonicky zákaznícku linku 18 188

Naša spolupráca so ZSSK, aj keď vnímame pozitívne postupne sa vyvíjajúce zmeny v železničnej osobnej doprave, samozrejme nekončí a naopak, máme vytýčené ďalšie úlohy, ktoré ostávajú otvorené. Jednou z tém je bezpečný výstup a nástup cestujúcich do vlaku vrátane do spojov, ktoré nie sú nízkopodlažné a rozšírenie WC pre ŤZP na železničné stanice. Toto ale nie je oblasť iba pre ZSSK, naopak, pre iné spoločnosti, ktoré sú kompetentné k zmenám v tejto oblasti. V súčasnosti očakávame dodanie nových nízkopodlažných súprav na železničné trate, ktorých zavedenie do osobnej prepravy môže vyriešiť problémy v niektorých regiónoch Slovenska.

Takže prajeme príjemnú cestu všetkým a v prípade potreby kontaktujte zákaznícke linky a centrá ZSSK, alebo nám napíšte na mail: eurokluc.uppz@gmail.com. Každý podnet, ktorý môže prispieť k zlepšeniu stavu cestovania vlakmi, považujeme za dôležitý.