ŽST a ľudia bez domova v Košiciach

13.02.2018

Dnes, 13. 2. 2018 sa v priestoroch OZ Útočište Košice a n. o. Oáza konalo pokračovanie rokovania k problematike bezdomovectva na železničných staniciach. Témou dnešného prípravného koordinačného rokovania bola ŽST Košice. 

Každé mesto a každá železničná stanica má svoje špecifiká vo vzťahu k problematike ľudí bez domova, preto je treba vychádzať z týchto konkrétnych faktorov. K tomu je treba prirátať aj ochotu verejných samospráv a mimovládnych organizácií pôsobiacich v Košiciach prispieť svojou činnosťou k realizácii spoločných opatrení. 

Rokovania sa zúčastnili organizácie:

  • Železnice Slovenskej republiky
  • Košický samosprávny kraj
  • Mesto Košice
  • n. o. Oáza Košice
  • OZ Útočište Košice
  • ADOS Slovenské Nové Mesto
  • Agentúra podporovaného zamestnávania Somotor
  • Spolok na podporu skrášľovania Košíc
  • Slovenská sieť proti chudobe
  • OZ Za trvale udržateľný rozvoj regiónov Slovenska

Dôležitú pozornosť tomuto rokovaniu venovali na ŽSR, za ktorú sa zúčastnil osobne Generálny inšpektor SR ŽSR, čo nasvedčuje o tom, že železničiari sú ústretoví týmto aktivitám, nakoľko nie sú kompetentní ich riešiť a pritom práve túto spoločnosť problematika ľudí bez domova najviac zaťažuje. 

Rokovanie vytvorilo nielen priestor pre ďalšie kroky, ale postupne sa rysuje systém činnosti centra pre sociálnu pomoc, na ktorej by sa mali podieľať viaceré organizácie a inštitúcie v rámci svojich možností, podmienok a kompetencií prispieť k spoločnému cieľu a jeho realizácii a prevádzke. 

Vedenie ŽSR nám poskytlo zoznam 31 železničných staníc, kde sa prejavuje faktor bezdomovectva vo vzťahu k bezpečnej a komfortnej vlakovej doprave. Obdobne tak, ako v Košiciach, budeme postupne vytvárať prostredie aj v ďalších 30 mestách Slovenska s tým, že sieťovanie aktivít je základom pre úspešný výsledok. Nemôžeme čakať elimináciu problematiky, ale jej minimalizáciu, pretože konečné rozhodnutie je na konkrétnom človeku bez domova. K tomuto budú pripravení odborní sociálni pracovníci z rôznych organizácií, ktoré sú ochotné prispieť svojou činnosťou k spoločnému cieľu ku prospechu celej spoločnosti.

Pozrite si reportáž TV Košice z dnešného rokovania pod nasledovným tlačidlom:

Žiadaným výsledkom má byť také riešenie, ktoré je prijateľné pre všetkých účastníkov a hlavne pre cestujúcu verejnosť. O ďalšom vývoji budeme informovať.