Mobilita
Sem vložte podnadpis

Úvod k podstránke

Dostupnosť a prístupnosť k potrebám zdravotne postihnutých vrátane vozičkárov sú jednou zo základných otázok nielen zdravotne postihnutých, ale aj verejných samospráv, mnohých mimovládnych organizácií a ďalších subjektov. Inak povedané, ide o dopravu spojenú so špecifikami, možnosťami a potrebami tých, ktorí ju potrebujú.

V mnohých prípadoch je nástrojová a podporná štruktúra už vytvorená a stačí ju koordinovať s inými nástrojmi tak, aby výsledný efekt bol viditeľnejší a zrejmý aj pre iné regióny, mestá či obce v podobe príkladu.

V tejto časti webu budeme pozornosť venovať práve mobilite a  doprave vozičkárov a zdravotne postihnutých tak, aby tieto informácie boli na jednom mieste.

REGIOAUTO - Projekt pre celé Slovensko


Číž, 17. 5. 2017

Projekt mobility a dopravy pre zdravotne postihnutých vrátane vozičkárov pripravili niektoré subjekty so zapojením AUTO ŠKODA.

Tak vznikol projekt, ktorého základnou časťou je to najdôležitejšie v podobe dostupného vozidla pre prepravu zdravotne postihnutých vrátane vozičkárov - ŠKODA HANDY ŤZP.

V nasledovných odkazoch prinášame prekliky na stránky venované tomuto projektu, ktorý nielen že vie spájať miesta v podobe trasy cestujúceho, ale aj ďalšie nástroje v mestách a obciach, prípadne v regiónoch.

Kliknite na nasledovné banery...