Posudzovanie žiadostí a návrhov prístupnosti
Sem vložte podnadpis

Medzinárodný symbol prístupnosti a jeho Register na Slovensku

Košice, 19. 5. 2017

Dňa 11. 5. 2017 bol v Košiciach položený základ k udeľovaniu Medzinárodných symbolov prístupnosti na Slovensku. OZ Bez bariéry - Národná platforma proti bariéram vytvorila komisiu, ktorá v zmysle medzinárodných ustanovení a predpisov spojených s bariérami a prístupnosťou osôb s poruchou mobility, bude posudzovať nielen budovy, ale aj priestranstvá a prípadne aj služby. V prípade, že budú vyhovovať medzinárodným štandardom, budú nielen označené, ale aj zanesené do Registra Medzinárodného symbolu prístupnosti v SR, kde nájde ŤZP všetky miesta bez bariér, ak ich prevádzkovatelia a majitelia prejavia záujem.

Predsedou komisie sa stal Ing. Ján Bartko z Košíc, členovia sú zástupcovia organizácií spojených s prolematikou bariér, zástupcovia akademickej sféry a praktikov v oblasti stavebníctva.

Na tomto rokovaní bol schválený  štatút komisie rovnako ako aj certifikačný poriadok so základnými pravidlami posudzovania objektov a subjektov.

Podmienky posudzovania žiadostí a návrhov

Kto posudzuje

Tu bude vložené finálne zloženie posudzovateľov prístupnosti. 

Základné pravidlá posudzovania

Sem vložíme pravidlá a podmienky posudzovania

Základné dokumenty

Tu nájdete základné dokumenty pre posudzovací orgán prístupnosti v zmysle medzinárodných pravidiel prístupnosti