Predstavenie spacích vozňov pre ŤZP cestujúcich na Slovensku
Sem vložte podnadpis

Bratislava, 27. 8. 2017

Preprava zdravotne postihnutých cestujúcich s poruchou mobility spacími vozňami bola doteraz prakticky nemožná. Týmto sa začala zaoberať spoločnosť WAGON SERVICES Travel, ktorá zakúpila a dala rekonštruovať niekoľko vozňov, ktoré majú vytvorené jedno oddelenie pre prepravu ŤZP so sprievodcom tak, že nástup, výstup a pohyb po vozni v časti na to určenej je bezpečný a komfortný. Taktiež je upravené aj WC s umývárkou.

Oficiálne predstavenie vozňov sa uskutočnilo dňa 25. 8. 2017 na ŽST Bratislava Nové Mesto za účasti generálneho riaditeľa ZSSK a spoločností Wagon Slovakia Košice, ktoré prevádzkujú spacie a reštauračné vozne na slovenských železniciach,  ŽSR a Českých drah. 

Našou plohou bolo vyskúšať nástup, výstup a pohyb po vozni v časti určenej pre prepravu ŤZP, čo sa bezproblémovo podarilo za pomoci zdvíhacej plošinky, ktoré sú k dispozícii na uzlových železničných staniciach na Slovenku.

K téme prinesieme ďalšie ďalšie informácie a fotografie po ich obdržaní.