Projekt Bez hraníc a bariér
Sem vložte podnadpis

Tlačová správa k oficiálnemu otvoreniu projektu

Banská Bystrica, 23. 10. 2017

Vzhľadom na avizované rokovanie otváracieho seminára k projektu sme vydali nasledovnú tlačovú správu:

Oficiálne zahájenie projektu na slovenskej strane

Banská Bystrica, 15. 10. 2017

V dňoch 25. - 26. 10. 2017 bude podporený projekt Bez hraníc a bariér oficiálne zahájený na slovenskej strane dopadového územia projektu, a to na Magistráte v Banskej Bystrici.

Pozvánky pre oslovené a predrokované inštitúcie a subjekty boli zaslané a je predpoklad, že rokovania sa zúčastnia zástupcovia orgánov štátnej správy, verejných samospráv, podnikateľských subjektov a mimovládnych organizácií tak, aby nastavenie systému spolupráce a koordinácie umožňovalo také výsledky a dopady, aby ich videl občan aj návštevník Banskobystrického kraja priamo v mestách a obciach.

O výsledku a ďalšom postupe budeme informovať.

Oficiálne zahájenie projektu

Úvodný pracovný seminár k projektu

Salgótarján, 23. 8. 2017

Dňa 21. 9. 2017 sa v maďarskom meste Salgótarján uskutoční úvodný pracovný seminár k projektu spojený nielen s prezentáciou cieľov projektu, ale aj jeho predpokladané dopady na dopadové územie na Slovensku a v Maďarsku.

Pozvánky budú účastníkov rozoslané v predstihu s programom a ďalšími náležitosťami.

Termín rokovania je spojený s významnými dňami spojenými s mobilitou a rovnosťou príležitostí.