Bezbariérové Slovensko
Sem vložte podnadpis

Do tejto časti našich webových stránok budeme vkladať objekty a subjekty certifikované v zmysle medzinárodných štandardov prístupnosti pre zdravotne postihnutých. Stránka bude aktualizovaná priebežne. Zoznam takýchto bezbariérových objektov bude prenášaný aj do obdobného medzinárodného systému. Zároveň tu nájdete spôsob certifikačného posudzovania a jeho podmienky.

V prípade, že máte návrh či žiadosť certifikáciu objektu, priestranstvá, služieb, prevádzkárne a pod. s následným zanesením do Registra prístupnosti, dajte nám vedieť prostredníctvom formulára, prípadne nás kontaktujte telefonicky na 0902 530 060, alebo poštou na adrese:

Národná platforma proti bariéram, Záhrada Bernátovce 779, 044 13 Valaliky