Sociálna poisťovňa a jej prístup k bariéram
Sem vložte podnadpis

Odpoveď vedenia Sociálnej poisťovne k otázke bariér

Bratislava, 21. 8. 2017

Dobrý deň pán Kučera,

na základe Vašej dohody s generálnym riaditeľom pánom Vážnym, posielam Vám informáciu o bezbariérových prístupoch do priestorov pobočiek a pracovísk Sociálnej poisťovne v SR:

Okrem ústredia Sociálnej poisťovne (klientské pracovisko na ul. 29. augusta č. 8) a vysunutého pracoviska Púchov, ktoré patrí pod pobočku Považská Bystrica - tam už takéto vstupy fungujú, tento rok zabezpečujeme úpravu dverného systému pre bezbariérový vstup do klientskeho centra na pobočke v Dunajskej Strede (s predpokladaným termínom realizácie september 2017) a na budúci rok sa bude v rámci stavebných úprav realizovať úprava bezbariérového vstupu na pobočke Trenčín (momentálne sa realizuje výber zhotoviteľa na projektovú dokumentáciu).

S pozdravom

Ing. Peter Višváder

odbor komunikácie s verejnosťou

riaditeľ