Projekty podporené Záštitou Predsedníctva SR v Rade EÚ 2016
Sem vložte podnadpis

Európa pre Solidaritu

Číž, 1. 9. 2016

Včera sme po niekoľko mesačnej príprave podali spoločný európsky projekt s názvom Európa pre Solidaritu, ktorý vznikol na základe našich aktivít a rovnako tak aj potrebe mimovládnych organizácií, verejných samospráv a štátnych inštitúcií ostatných členských krajín EÚ riešiť oblasti prolematík, ktoré sme zahájili našimi projektmi, ktoré boli podporené Záštitou Predsedníctva SR v Rade EÚ v tomto roku.

Takto bol vytvorený základ partnerstva medzi rôznymi organizáciami a subjektmi, ktoré sme iniciovali so spoločným cieľom a aktivitami, čo je predpokladom pre objektívne riešenie pacientskej a seniorskej problematiky, odstraňovania bariér a podobných zadaní na európskej úrovni, ktoré pripravujeme a budeme predkladať. Takto bol postavený základný kameň európskeho občianskeho výboru.

Európa pre Solidaritu má tak aj svoje miesto a centrum, ktorým sa stalo malé ale milé mestečko Portocannone v Taliansku. 

Ďakujeme všetkým kolegom z prihlásenych organizácií a krajín EÚ, ktorí sa takto zapojili do našich aktivít a ktorí chcú spoločne zlepšiť život a prostredie pacientov, seniorov a ostatných znevýhodnenýcch skupín.  

Príprava 

Európskeho občianskeho výboru pre odstraňovanie bariér 

Číž, 4. 8. 2016

Naše projekty, podporené Záštitou Predsedníctva SR v Rade EÚ, oslovili aj organizácie, verejné samosprávy a niektoré štátne inštitúcie v členských krajinách EÚ, ktoré sa nám hlásia k spolupráci na vytváraní prístupnejšieho prostredia života pre znevýhodnené skupiny obyvateľov v rámci európskej spolupráce.  

Doposiaľ máme odozvy k spolupráci z nasledujúcich krajín Európskej únie:

 • Španielsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Maďarsko
 • Bulharsko
 • Taliansko
 • Francúzsko
 • Česká republika
 • Írsko
 • Grécko
 • Švajčiarsko

V zmysle usmernenia inštitúcií Európskej únie začíname pripravovať založenie Európskeho občianskeho výboru pre odstraňovanie bariér.

Teší nás, že naše práca zo Slovenska je výzvou aj pre iné krajiny, čo je možným predpokladom úspešnej a trvalej spolupráce.

Úvodný seminár k podporeným projektom

Bratislava, 28.6.2016 - tlačová správa

Problematika bariér, prístupnosti a mobility spolu s dostupnosťou základných ľudských potrieb je jednou z tém, ktoré zazneli v rámci úvodného seminára OZ Bez bariéry - Národná platforma proti bariéram k projektom, ktoré boli podporené Záštitou Predsedníctva SR v Rade EÚ.

Predmetom pracovného stretnutia v Informačnom centre Európskeho parlamentu v Bratislave, ktorého sa zúčastnili zástupcovia centrálnych orgánov štátnej správy, verejných samospráv, mimovládnych organizácií a prizvaných subjektov, boli tri projekty, ktoré boli podporené touto záštitou. Projekty "Eurokľúč - Odomykáme Európu pacientom", "Európske mesto solidarity" a "Medzinárodný koridor zdravia" tak vstúpili do prípravnej fázy. Každý projekt bude mať svoju pracovnú skupinu, ktorá bude riešiť jeho zadanie tzv. komplexným prístupom, t.j. za účasti štátnej správy, verejných samospráv aj občianskych iniciatív.

Ako uvádza predseda OZ Bez bariéry - Národná platforma proti bariéram Petr Kučera: "o tieto projekty je v zahraničí záujem a necelý mesiac stačil na to, aby sa k našim aktivitám začali pripájať kolegovia z iných členských krajín EÚ, ktorí majú záujem o spoluúčasť ich krajín a inštitúcií prostredníctvom Európskeho občianskeho výboru pre odstraňovanie bariér. Tento spoločný medzinárodný orgán bude na základe postupu pracovných skupín na Slovensku prenášať aktivity do európskeho prostredia." Na záver Petr Kučera doplnil, že cieľom je "odovzdať symbolický Eurokľúč prostredníctvom symbolického koridoru zdravia vedúcim cez symbolické Európske mesto solidarity ďalšej predsedajúcej krajine v Rade EÚ - Malte. Tým sa zabezpečí udržateľnosť a kontinuita projektov".

Bližšie informácie k projektom budú postupne zverejňované na týchto webových stránkach.

Oficiálne logo Predsedníctva SR v Rade Európskej únie

Na základe podpísaných zmlúv o záštite nižšie uvedených projektov môžeme používať v súvislosťou s našimi podporenými projektami toto logo.  

Európske mesto solidarity


Medzinárodný koridor zdravia