1pacient + 1eurokľúč = 1Európa
Každý má právo na život bez prekážok

Prajeme príjemné dovolenky a oddych

Číž, 9. 7. 2017

Prajeme Vám všetkým príjemné dovolenkové obdobie a kľudný oddych a pohodu. My v našej činnosti a prípravách budeme pokračovať a čo sa nestihlo do leta, tak nezabúdame, ale pokračujeme ďalej v rámci možností a dovoleniek.

Ďakujeme Yarovi M. Kupčovi za krátky report z jeho cesty po Balkáne, kde si okrem iného všímal aj prístupnosti k bariéram. Záver je taký, že situácia je obdobná ako u nás, a v krajinách Chorvatsko a Bosna a Hercegovina je lepšie sa informovať vopred o dostupnosti a prístupnosti nielen v rámci ubytovania, ale aj k miestam, ktoré chcete navštíviť. Podľa jeho slov je rozumné mať zdatného sprievodcu.

Aké je vybavenie sociálnych zariadení je zrejmé na fotografiách pod týmto textom, ktoré nám tiež Yaro poslal a ďakujeme mu.


Pre rok 2017 pripravujeme...

Rok 2017 považujeme za prelomový v našej činnosti vzhľadom na potrebu výsledkov našej práce v celej spoločnosti na Slovensku. 

Pripravujeme nielen pokračovanie a rozšírenie našich aktivít do ďalších regiónov Slovenska, ale aj stabilizovanie  a nastavenie činností do takého stavu, aby boli udržateľné po všetkých stránkach.

Taktiež rok 2017 považujeme za rok inicializácie našej práce v európskom rozmere v zmysle pokračovania aktivít a troch projektov, ktoré boli podporené Záštitou Predsedníctva SR v Rade EÚ v roku 2017.

Cieľom je, aby výsledky našej práce boli viditeľné v každom regióne, čo sa nám zatiaľ darí. 

Výsledky našej ankety 2016 

Bariéry na Slovensku

Číž, 5. 2. 2017

V roku 2016 sme mali našej stránke umiestnenú anketu s názvom Bariéry na Slovensku, ktorú sme k 31. 1. 2017 ukončili a prinášame jej výsledky:

Na naše otázky odpovedalo viac ako 100 dobrovoľných respondentov, ktorí sami uviedli svoje odpovede s tým, že stránku s anketou navštívilo takmer päťkrát viac návštevníkov.

1. otázka - V akom stave je podľa Vás Vaše zdravie?

100% - som zdravotne postihnutý človek

2. otázka - Z akého ste regiónu?

27,3% Bratislavský kraj, 27,3% Košický kraj, 18,2% Trenčiansky kraj, 18,2% Žilinský kraj, 9,1% Nitriansky kraj, ostatné kraje pod 1%

3. otázka - Stretávate sa s bariérami v svojom každodennom živote?

100% - Áno

4. otázka - Ako sa podľa Vás riešia bariéry?

72,7% - Vyskytujú sa stále, 18,2% - Myslím, že sa riešia, 9,1% Neriešia sa vôbec

5. otázka - Dal(a) ste sám(a) podnet na odstránenie bariéry vo Vašom okolí?

54,5% - Nie, 27,3% - Áno, 18,2% - Neviem

6. Aká je podľa Vás priorita potrieb odstraňovania bariér?

a. Architektonické

b. Bývanie a sociálny systém

c. prístup k zdraviu

d. zmyslové (bariéry pre ľudí so zmyslovým postihnutím - zrak, sluch,...)

e. ostatné

Marika Gombitová a bariéry...

Zdroj: Autor: Michal Růžička, MAFRA
Zdroj: Autor: Michal Růžička, MAFRA

Číž, 27. 1. 2017

Jedna z veľkých hviezd slovenskej hudby Marika Gombitová odpovedala na otázky novinárov, kde uviedla okrem iného aj svoj názor na bariéry v jej živote.

Prečítajte si celý článok kliknutím na tlačidlo:

         Problematika bariér na akademickej pôde

Číž, 26. 1. 2017

O tom, že problematika bariér a ich odstraňovania je celospoločenskou problematikou, ktorá rezonuje nielen medzi zdravotne postihnutými, svedčí aj záujem niektorých univerzít a vysokých škôl, ktoré v rámci svojich možností chcú prispieť k zlepšeniu prostredia prístupu a mobilty. 

Príkladom môže byť Žilinská univerzita, katedra Železničnej dopravy na Fakulte prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov. Táto katedra pod vedením Prof. Ing. Jozefa Majerčáka, PhD začala spolu s nami pripravovať niektoré témy spojené s naším poslaním ako zadania vedeckých prác tak, aby zistenia týchto výskumov mohli byť použiteľné pre ďalšie návrhy a riešenia. Do problematiky sa tak vkladá aj odborný a vedecký faktor akademickej sféry spolu s potenciálom študentov, čo považujeme za prínosné pre  odstraňovanie bariér rovnako ako pre vedeckú sféru a celú spoločnosť.

Aj Vy môžete prispieť k riešeniu odstraňovania bariér u Vás...

Dajte nám vedieť o bariérach vo Vašom okolí...

    • Chtete kúpiť niekomu zo sociálne odkázaných pacientov Eurokľúč?
    • Chcete podporiť naše aktivity v národnom aj európskom prostredí? 
    • Chcete s nami spolupracovať?

Kontaktujte nás nasledovným formulárom: 

Dnes je: , meniny oslavuje: , zajtra má meniny:

TOPlist
Však, že toto nechceme...
Však, že toto nechceme...