1pacient + 1eurokľúč = 1Európa
Každý má právo na život bez prekážok

Zmena loga našej organizácie

11. 10. 2017

Vážení priatelia,

dnes sme dostali darček od jednej spoločnosti, ktorá nám poskytla zdarma logo pre našu organizáciu s tým, že na tvorbe loga sa podieľali aj zdravotne postihnutí, čo nám dáva vyššiu pridanú hodnotu tohto výsledku. Logo vyjadruje nielen symboliku problematiky zdravotne postihnutých, ale aj symboliku zámku vzhľadom k našim aktivitám v spojení s Eurokľúčom.

Vážime si tohoto daru a radi ho začíname používať. Bývalé logo sa tak v našich materiáloch už objavovať nebude. Ďakujeme.

Zahajujeme projekt Bez hraníc a bariér

Banská Bystrica, 14. 9. 2017

Podporený projekt Bez hraníc a bariér pomaly opúšťa prípravnú fázu a začne byť realitou v Maďarsku a v Banskobystrickom kraji na Slovensku už tento mesiac.

Bližšie informácie, aktivity a akcie spojené s projektom budeme postupne zverejňovať a aktualizovať na našom webe na linku: http://bezbariery.webnode.sk/projekt-bez-hranic-a-barier/

Môžete očakávať nielen odborné semináre k problematike, ale aj akcie pre verenosť, priebežné zverejňovanie výsledkov a postupu projektu rovnako ako napojenie ďalších regiónov Slovenska, ktoré už teraz vidia tento projekt ako výzvu pre zlepšenie prostredia v ich podmienkach a možnostiach napriek tomu, že projekt ich priamo nezasahuje.

Výsledky našej ankety 2016 

Bariéry na Slovensku

Číž, 5. 2. 2017

V roku 2016 sme mali našej stránke umiestnenú anketu s názvom Bariéry na Slovensku, ktorú sme k 31. 1. 2017 ukončili a prinášame jej výsledky:

Na naše otázky odpovedalo viac ako 100 dobrovoľných respondentov, ktorí sami uviedli svoje odpovede s tým, že stránku s anketou navštívilo takmer päťkrát viac návštevníkov.

1. otázka - V akom stave je podľa Vás Vaše zdravie?

100% - som zdravotne postihnutý človek

2. otázka - Z akého ste regiónu?

27,3% Bratislavský kraj, 27,3% Košický kraj, 18,2% Trenčiansky kraj, 18,2% Žilinský kraj, 9,1% Nitriansky kraj, ostatné kraje pod 1%

3. otázka - Stretávate sa s bariérami v svojom každodennom živote?

100% - Áno

4. otázka - Ako sa podľa Vás riešia bariéry?

72,7% - Vyskytujú sa stále, 18,2% - Myslím, že sa riešia, 9,1% Neriešia sa vôbec

5. otázka - Dal(a) ste sám(a) podnet na odstránenie bariéry vo Vašom okolí?

54,5% - Nie, 27,3% - Áno, 18,2% - Neviem

6. Aká je podľa Vás priorita potrieb odstraňovania bariér?

a. Architektonické

b. Bývanie a sociálny systém

c. prístup k zdraviu

d. zmyslové (bariéry pre ľudí so zmyslovým postihnutím - zrak, sluch,...)

e. ostatné

Marika Gombitová a bariéry...

Zdroj: Autor: Michal Růžička, MAFRA
Zdroj: Autor: Michal Růžička, MAFRA

Číž, 27. 1. 2017

Jedna z veľkých hviezd slovenskej hudby Marika Gombitová odpovedala na otázky novinárov, kde uviedla okrem iného aj svoj názor na bariéry v jej živote.

Prečítajte si celý článok kliknutím na tlačidlo:

         Problematika bariér na akademickej pôde

Číž, 26. 1. 2017

O tom, že problematika bariér a ich odstraňovania je celospoločenskou problematikou, ktorá rezonuje nielen medzi zdravotne postihnutými, svedčí aj záujem niektorých univerzít a vysokých škôl, ktoré v rámci svojich možností chcú prispieť k zlepšeniu prostredia prístupu a mobilty. 

Príkladom môže byť Žilinská univerzita, katedra Železničnej dopravy na Fakulte prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov. Táto katedra pod vedením Prof. Ing. Jozefa Majerčáka, PhD začala spolu s nami pripravovať niektoré témy spojené s naším poslaním ako zadania vedeckých prác tak, aby zistenia týchto výskumov mohli byť použiteľné pre ďalšie návrhy a riešenia. Do problematiky sa tak vkladá aj odborný a vedecký faktor akademickej sféry spolu s potenciálom študentov, čo považujeme za prínosné pre  odstraňovanie bariér rovnako ako pre vedeckú sféru a celú spoločnosť.

Aj Vy môžete prispieť k riešeniu odstraňovania bariér u Vás...

Dajte nám vedieť o bariérach vo Vašom okolí...

    • Chtete kúpiť niekomu zo sociálne odkázaných pacientov Eurokľúč?
    • Chcete podporiť naše aktivity v národnom aj európskom prostredí? 
    • Chcete s nami spolupracovať?

Kontaktujte nás nasledovným formulárom: 

Dnes je: , meniny oslavuje: , zajtra má meniny:

TOPlist
Však, že toto nechceme...
Však, že toto nechceme...