1pacient + 1eurokľúč = 1Európa
Každý má právo na život bez prekážok

Podpora našej činnosti prostredníctvom 2% z daní

Číž, 15. 2. 2017

Vážení priatelia,

dovoľujeme si Vás osloviť a v zmysle platnej legislatívy požiadať o podporu našej činnosti, ktorá dostáva reálnejšiu podobu v tom, že výsledky našej práce sú viditeľné v rozdieľnych regiónoch Slovenska.

Prispením 2% z daní na našu činnosť bude možné nielen systematické odstraňovanie bariér vo vzťahu k prístupu k základným ľudským potrebám a mobilite, ale vďaka spolupráci s neinvestičným fondom Zdravá staroba, ktorý je zároveň finančným nástrojom spolupracujúcim s nami, v prípade naplnenia tohto fondu aj priama finančná pomoc zdravotne postihnutým, finančného charakteru, t.j. priama finančná forma pomoci na základe istých pravidiel. To znamená, že napríklad nákup Eurokľúčov pre pacientov a iné finančné potreby bude môcť riešiť tento fond v spolupráci s nami a s odstraňovaním bariér. 

Veríme, že táto oblasť solidarity nie je pre Vás vzdialená. Ďakujeme za Váš prístup, spoluprácu, solidaritu a podporu spojenou s dôverou.

Na odkazoch dole si môžete stiahnúť tlačivá aj usmernenia k darovaniu 2% z daní, ktoré prostredníctvom n.f. Zdravá staroba využijeme ku prospechu zdravotne postihnutých podľa moťností a ich potrieb.

Ďakujeme

Výsledky našej ankety 

Bariéry na Slovensku

Číž, 5. 2. 2017

V roku 2016 sme mali našej stránke umiestnenú anketu s názvom Bariéry na Slovensku, ktorú sme k 31. 1. 2017 ukončili a prinášame jej výsledky:

Na naše otázky odpovedalo viac ako 100 dobrovoľných respondentov, ktorí sami uviedli svoje odpovede s tým, že stránku s anketou navštívilo takmer päťkrát viac návštevníkov.

1. otázka - V akom stave je podľa Vás Vaše zdravie?

100% - som zdravotne postihnutý človek

2. otázka - Z akého ste regiónu?

27,3% Bratislavský kraj, 27,3% Košický kraj, 18,2% Trenčiansky kraj, 18,2% Žilinský kraj, 9,1% Nitriansky kraj, ostatné kraje pod 1%

3. otázka - Stretávate sa s bariérami v svojom každodennom živote?

100% - Áno

4. otázka - Ako sa podľa Vás riešia bariéry?

72,7% - Vyskytujú sa stále, 18,2% - Myslím, že sa riešia, 9,1% Neriešia sa vôbec

5. otázka - Dal(a) ste sám(a) podnet na odstránenie bariéry vo Vašom okolí?

54,5% - Nie, 27,3% - Áno, 18,2% - Neviem

6. Aká je podľa Vás priorita potrieb odstraňovania bariér?

a. Architektonické

b. Bývanie a sociálny systém

c. prístup k zdraviu

d. zmyslové (bariéry pre ľudí so zmyslovým postihnutím - zrak, sluch,...)

e. ostatné

Marika Gombitová a bariéry...

Zdroj: Autor: Michal Růžička, MAFRA
Zdroj: Autor: Michal Růžička, MAFRA

Číž, 27. 1. 2017

Jedna z veľkých hviezd slovenskej hudby Marika Gombitová odpovedala na otázky novinárov, kde uviedla okrem iného aj svoj názor na bariéry v jej živote.

Prečítajte si celý článok kliknutím na tlačidlo:

         Problematika bariér na akademickej pôde

Číž, 26. 1. 2017

O tom, že problematika bariér a ich odstraňovania je celospoločenskou problematikou, ktorá rezonuje nielen medzi zdravotne postihnutými, svedčí aj záujem niektorých univerzít a vysokých škôl, ktoré v rámci svojich možností chcú prispieť k zlepšeniu prostredia prístupu a mobilty. 

Príkladom môže byť Žilinská univerzita, katedra Železničnej dopravy na Fakulte prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov. Táto katedra pod vedením Prof. Ing. Jozefa Majerčáka, PhD začala spolu s nami pripravovať niektoré témy spojené s naším poslaním ako zadania vedeckých prác tak, aby zistenia týchto výskumov mohli byť použiteľné pre ďalšie návrhy a riešenia. Do problematiky sa tak vkladá aj odborný a vedecký faktor akademickej sféry spolu s potenciálom študentov, čo považujeme za prínosné pre  odstraňovanie bariér rovnako ako pre vedeckú sféru a celú spoločnosť.

Záštita Predsedníctva SR v Rade EÚ nad našimi projektmi

Aj Vy môžete prispieť k riešeniu odstraňovania bariér u Vás...

Dajte nám vedieť o bariérach vo Vašom okolí...

    • Chtete kúpiť niekomu zo sociálne odkázaných pacientov Eurokľúč?
    • Chcete podporiť naše aktivity v národnom aj európskom prostredí? 
    • Chcete s nami spolupracovať?

Kontaktujte nás nasledovným formulárom: 

Odkazy na naše projekty podporené Záštitou Predsedníctva SR v Rade EÚ

Dnes je: , meniny oslavuje: , zajtra má meniny:

TOPlist
Však, že toto nechceme...
Však, že toto nechceme...