Aktuality

Čo je u nás aktuálne...

Nemusíme pripomínať, že každý môže prispieť v rámci svojich možností k odstraňovaniu bariér. Nemusí to byť vždy minister, či primátor, ale aj obyčajný občan.... rovnako ako filharmonický orchester, v tomto prípade Slovenská filharmónia.

V dňoch 16. 9. 2017 až 22. 9. 2017 sa v rámci Európskeho týždňa mobility prípájajú k tejto aktivite mestá a mimovládne organizácie v Európe, ktoré svojím zapojením môžu prispieť k tejto celoeurópskej akcii v rámci svojich aktivít a možností.

Na základe dnešného rokovania môžeme uviesť, že spoločnosť VELCON, ktorú mnohí poznajú ako dodávateľa zdvíhacích plošín a výťahov pre ŤZP, sa postupne pripojí k niektorým našim aktivitám.

Od 16. 9. 2017 do 22. 9. 2017 prebieha ako každý rok Európsky týždeň mobility, do ktorého sa môžu zapojiť verejné samosprávy, ale aj ďalšie subjekty vrátane mimovládnych organizácií.

Pred pár dňami mal Yaro M. Kupčo, umelecký fotograf, vernisáž svojej výstavy vo Varšave v Poľsku. Okrem pozdravu nám poslal niekoľko fotografií z malého lacného hotelu, kde bol ubytovaný a kde je samozrejmosťou vytvorenie prostredia pre zdravotne postihnutého hosťa tak, aby bol spokojný.

Včera bola na základe predchádzajúcich rokovaní podpísaná Dohoda o spolupráci medzi OZ Bez bariéry - Národná platforma proti bariéram a Organizáciou muskulárnych dystrofikov v SR.

Na základe partnerských vzťahov s vybranými organizáciami, ktorých členská základňa je tvorená pacientmi s chronickým, alebo telesným postihnutím, ktoré sú v súlade s podmienkami systému Eurokľúč, sme od dnešného dňa upravili žiadosti o túto malú, ale pre niektorých pacientov dôležitú pomôcku.

z niektorých železničných staníc sa nám dostáva správ o tom, že niektorí zdravotne postihnutí cestujúci, aj keď nahlásia prepravu svojej osoby vrátane pomôcky, sa nedostavia k oznámenému vlaku. Takový prípad sa stáva aj v Jesenskom na trati Zvolen - Košice, Jesenské - Rimavská Sobota, kedy už niekoľkokrát jeden cestujúci oznámil svoju cestu a...

Ako sme uviedli, na maďarskej strane bude projekt Bez hraníc a bariér oficiálne otvorený dňa 21. 9. 2017. Na slovenskej strane pripravujeme úvodný seminár s tlačovou konferenciu do Banskej Bystrice na október.

Na základe výzvy sme podali krátky a jednoduchý projekt s cieľom rozšírenia prístupových miest na Eurokľúč, ktorý môžete podporiť na nasledovnom linku.

V minulosti sme oslovili slovenské mestá s počtom obyvateľov vyšším než 50.000, aby sa zapojili do súťaže Európske komisie s názvom Európske mesto baz bariér.