Aktuality

Čo je u nás aktuálne...

Ivan Šobáň hovorí, že život je o vôli, Dalo Novotný zasa že život je o výdrži nepodľahnúť, Yaro M. Kupčo tvrdí, že sa dá byť užitočným a prínosným pre spoločnosť a takto sa správajú k tomu, čo každý z nich robí.

Komunitná nadácia Liptov tento, ako každý rok, pripravuje ďalší ročník charitatívnej akcie, ktorej autorom myšlienky je náš ambasádor Eurokľúč Dalibor Novotný a zdravotne postihnutý básnik Ivan Šobáň. Títo dvaja ako prví prešli na barlách z Liptovského Mikuláša do Liptovského Hrádku.

Zdravotné postihnutie či už úraz, alebo zistená choroba sú aj príčinou dopadov na psychiku a myslenie človeka, na jeho vnútorné pocity a prijímania okolia. Vo väčšine prípadov človek upadá do depresií a stresov. Lenže môže to byť aj inak a aj zdravotne postihnutý človek nájde uplatnenie v spoločnosti a dosiahne porovnateľných a vzhľadom k svojmu...

V súčasnosti sa nám množia dotazy ohľadne spoplatnenia ciest a ďiaľníc pre zdravotne postihnutých motoristov a používateľov motorových vozidiel na slovenských cestách a diaľniciach.

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR každoročne oceňuje projekty, subjekty a aktivity, ktoré vedú k zlepšeniu prostredia a kvality života zdravotne potihnutých občanov ČR. V tomto roku sme sa aj my zapojili do nominačného procesu, aj keď zo Slovenska, a podali sme našu nomináciu do kategórie Zvláštnej ceny tohto ocenenia za rok 2017.

Dnes je Štedrý deň, jeden z najšťastnejších dní v roku. Každý máme svoje očakávania, túžby, priania, želania. Je normálne, že každý chce byť šťastný, mať svoje to, čo potrebuje, smiať sa, byť zdravý.

Nemusíme uvádzať, že hlavným cieľom všetkých našich aktivít je to, aby výsledky našej činnosti boli vidieť každým občanom či návštevníkom toho, či iného mesta, či regiónu na Slovensku.

V semtembri tohto roku sme oslovili pána Predsedu Európskej komisie a pána Predsedu Európskeho parlamentu s našimi niekoľkými návrhmi a podnetmi, ktoré majú priamy dopad na prostredie Slovenskej republiky, ale zároveň sú aj podnetom pre otvorenie niektorých záväzných nariadení EÚ. jeden z týchto návrhov je aj zadefinovanie Európskeho dňa bez bariér...

Bariéry je možné rozdeliť do niekoľkých skupín, z ktorých sú najviac známe zrejme bariéry architektonické, t.j. brániace mobilite v priestoroch, v priestranstvách, v budovách a prístupoch k nim, k doprave a pod.

Upratovanie snehu je dôležité pre každého. Nemusíme komentovať, ako sa chodí pešo v snehu, ale horšie je to, ako sa v ňom chodí na vozíku.

V Európe existuje veľa riešení, ktoré by mohli byť podnetom pre Slovensko. Od bežného systému Eurokľúč, ktorý je od Rakúska ďalej takmer na každom rohu, cez upravené a bezbariérové železničné stanice a prístupy k nim, bezberiérové mestské zóny v mestách ale aj obciach západnej Európy, oddychové zóny pre cyklistov a vozičkárov, a mnohé ďalšie.