Po prestávke obnovujeme naše stránky ... vitajte

Veríme stále, že každý má právo na život bez prekážok

Vážení priatelia,

po nútenej prestávke sme späť a budeme pokračovať v informovaní nielen o našich aktivitách, ale aj o postupe riešenia bezbariérovosti na Slovensku v spojitosti na európsky priestor a medzinárodné dohovory.

Ospravedlňujeme sa za prestávku, ale ako vidíte, pokračujeme ďalej a výsledky našich aktivít postupujú k ďalším krokom. Dôležitou informáciou je skutočnosť, že v súčasnosti dokončujeme aktualizáciu nášho materiálu, ktorý je občianskou iniciatívou s názvom Expertná stratégia odstraňovania bariér na Slovensku, ktorú predstavíme vo veľmi krátkom čase po odovzdaní centrálnym orgánom štátnej správy a inštitúciám, ktorých kompetencie umožňujú zmeniť prostredie mobility a prístupnosti na Slovensku.

Tešíme sa na spoluprácu aj s Vami a opakujeme, že prispieť k bezbariérovosti môže každý, či je firma, alebo osoba a že financie sú iba jeden z nástrojov, ale nie jediný... ak sa chcete zapojiť s nami do tejto problematiky, kontaktujte nás nižšie na tejto stránke prostredníctvom formulára.

Tieto stránky máme teraz v obmedzenom režime a pracujeme na tom, aby boli v takej podobe, v akej boli pred prestávkou. Máte a budete tu mať viac textu než obrázkov a fotografií, ale to postupne zmeníme.

Ďakujeme za pochopenie.

Eurokľúč

Jeden kľúč pre celú Európu - exkluzívne pre osoby so špecifickými požiadavkami. Eurokľúč je dôležitým malým nástrojom pre diskrétne potreby osôb s obmedzenou mobilitou, napríklad bezbariérový prístup do verejných toaliet. 

Kľúč, ktorý otvára všetky zariadenia určené ľuďom s obmedzenou mobilitou. Táto myšlienka sa stala skutočnosťou už v roku 1986, odkedy je možné odomykať tisícky takýchto dverí a zariadení v celej Európe. Dnes už je aj na Slovensku možné takýmto kľúč a otvárať dvere toaliet vyhradených pre invalidov. Kľúč je chránený proti ilegálnemu kopírovaniu, a tým aj všetky zariadenia proti zneužitiu, či vandalizmu. Toalety sú tak uzamknuté a zároveň ľahko dostupné tým, ktorým sú určené.

Aj Vy môžete prispieť k riešeniu odstraňovania bariér... 

Dajte nám vedieť o bariérach vo Vašom okolí.