História systému Eurokľúč
Sem vložte podnadpis

Systém Eurokľúč bol patentovaný pánom Dederichom v Nemecku v roku 1986 a nositeľom projektu je okrem jeho osoby firma DOM, ktorá sa zaoberá vývojom, výskumom a produkciou zámkových systémov pre každého zákazníka od občana po veľké firmy, ktoré majú špecifické nároky. Pôvodne bol systém navrhnutý pre čerpacie stanice, z ktorých sa postupne rozširoval v Nemecku na letiská, železničné stanice, verejné budovy, miesta spojené s kultúrou a športom a podobne. Postupom doby sa rozšíril systém do iných krajín a dnes tento univerzálny systém funguje vo všetkých krajinách Európskej únie.

Podmienkou systému je:

  • produkt nemôže byť komercionalizovaný a je určený výhradne pre zdravotne postihnutých
  • kľúč k systému je neprenosný na iné osoby, než ktorým je určený
  • zabezpečenie prístupu pre pacienta vo všetkých krajinách Európskej únie tzv. "na jeden kľúč" od pobaltských krajín až po Pyrenejský poloostrov a Maltu

Dodávateľom systému na Slovensku je firma Metalia s.r.o. Bratislava, s ktorou je naša organizácia v kontakte a promptne a operatívne riešime každú žiadosť od informácie po inštaláciu.

V prípade potreby Vám odpovieme na Vaše dotazy prostredníctvom e-mailu eurokluc.uppz@gmail.com. Ďakujeme za Váš záujem.