O nás... 

O NÁS...

Čo je OZ Bez bariéry - Národná platforma proti bariéram?

OZ Bez bariéry - Národná platforma proti bariéram je občianske združenie s dátumom vzniku 6.4.2016 zakladajúcimi členmi, ktorí sa dlhodobo a úspešne pohybovali v problematike pacientov, sociálnych vecí, ale aj technických riešení spojených s odstraňovaním prekážok v mobilite a prístupu znevýhodnených skupín obyvateľov.

Uznávame iba označenie "osoba s obmedzenou mobilitou"

V rámci našej terminológie uznávame výhradne oslovenie "osoba s obmedzenou mobilitou". Označenie zdravotne postihnutej osoby, názvom "klient" považujeme za neetické.

Kto môže byť členom?

Každá fyzická, alebo právnická osoba, ktorá sa stotožňuje s prijatými stanovami, poslaním, cieľmi a nástrojmi združenia.

Sme tu pre každú osobu s obmedzenou mobilitou

Naše aktivity a činnosti sú smerované každej osobe s obmedzenou mobilitou s dôrazom na tých, ktorí sú odkázaní na pomoc druhých.

Členská prihláška

V prípade, že chcete s nami spolupracovať priamo, kontaktujte nás a vyplňte nasledovnú členskú prihlášku:

Prihlášku odošlite buď elektronicky na e-mailovou adresu: kancelaria.uppz.sk@gmail.com, alebo poštou na adresu:

OZ Bez bariéry - Národná platforma proti bariéram, Bencúrova 13/A, 040 01 Košice

a následne vyplňte nasledujúci formulár:

Bez bariéry - Národná platforma proti bariéram,  Bencúrova 13/A040 01 Košice                                                                                                
IČO 50292609                                                                                                                                                                                                    
DIČ 2120288511                                                                                                                                                                                                   
 
Telefon +421 948 497 245
                                                                                     
E-mail: kancelaria.uppz.sk@gmail.com                                                                                                                     
 č.ú. SK22 1111 0000 0014 3254 1016                BIC/SWIFT code: UNCRSKBX
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma!