O nás... 

O NÁS...

Čo je OZ Bez bariéry - Národná platforma proti bariéram?

OZ Bez bariéry - Národná platforma proti bariéram je občianske združenie s dátumom vzniku 6.4.2016 zakladajúcimi členmi, ktorí sa dlhodobo a úspešne pohybovali v problematike pacientov, sociálnych vecí, ale aj technických riešení spojených s odstraňovaním prekážok v mobilite a prístupu znevýhodnených skupín obyvateľov.

Uznávame iba označenie "pacient"

V rámci našej terminológie uznávame výhradne oslovenie "pacient". Označenie zdravotne postihnutej osoby názvom "klient" považujeme za neetické.

Kto môže byť členom?

Každá fyzická, alebo právnická osoba, ktorá sa stotožňuje s prijatými stanovami, poslaním, cieľmi a nástrojmi združenia.

Sme tu pre každého pacienta

Naše aktivity a činnosti sú smerované každému pacientovi s dôrazom na tých, ktorí sú odkázaní na pomoc druhých.

Členská prihláška

V prípade, že chcete s nami spolupracovať priamo, kontaktujte nás a vyplňte nasledovnú členskú prihlášku:

Prihlášku odošlite buď elektronicky na e-mailovou adresu: kancelaria.uppz.sk@gmail.com, alebo poštou na adresu:

OZ Bez bariéry - Národná platforma proti bariéram, Bencúrova 13/A, 040 01 Košice

a následne vyplňte nasledujúci formulár: