Kde je inštalovaný systém Eurokľúč?

V rámci Slovenska a členských krajín EÚ dochádza k postupnému rozširovaniu prístupových miest so systémom Eurokľúč. Uvedené informácie postupne budeme aktualizovať s uvedením dátumu, ku ktorému máme poskytnuté informácie. Uvedené údaje sú z roku 2020.