Naše hlavné aktivity a ciele

Život bez bariér

Riešenie dlhodobých a zabudnutých problematík spojených s bariérami na Slovensku

Národný kontaktný bod systému Eurokľúč

Rozširovanie systému Eurokľúč na Slovensku a jeho napojenie na stávajúcu európsku sieť takto prístupných miest "na jeden kľúč"

Praktická pomoc pacientom a znevýhodneným

Pomoc a podpora znevýhodneným občanom v ich životných situáciách spojených s postihnutím, alebo stratou základných prístupov k bežnej spoločnosti

Bez bariéry - Národná platforma proti bariéram,  Korešpond. adresa: Jaseňová 2, 900 42 Miloslavov                                                                                                 
IČO 50292609                                                                                                                                                                                                    
DIČ 2120288511                                                                                                                                                                                                   
 
Telefon +421 948 497 245
                                                                                     
E-mail: kancelaria.uppz.sk@gmail.com                                                                                                                     
 č.ú. SK22 1111 0000 0014 3254 1016                BIC/SWIFT code: UNCRSKBX
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma!