Naše hlavné aktivity a ciele

Život bez bariér

Riešenie dlhodobých a zabudnutých problematík spojených s bariérami na Slovensku

Národný kontaktný bod systému Eurokľúč

Rozširovanie systému Eurokľúč na Slovensku a jeho napojenie na stávajúcu európsku sieť takto prístupných miest "na jeden kľúč"

Praktická pomoc pacientom a znevýhodneným

Pomoc a podpora znevýhodneným občanom v ich životných situáciách spojených s postihnutím, alebo stratou základných prístupov k bežnej spoločnosti