Aktuality

Čo je u nás aktuálne...

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že Európska komisia otvorila ďalší ročník súťaže s názvom Európske mesto bez bariér 2019. Do minulého ročníku platila podmienka, že sa môžu prihlásiť iba mestá s počtom obyvateľov vyšším než 50.000. Vzniesli sme námietku voči tejto podmienke, ktorú Európska komisia vyhodnotila ako oprávnenú a tak letošný ročník je prvým...

Tešíme sa, keď sa ľudia zaujímajú u dianie vo vývoji odstraňovania bariér na Slovensku, o rozširovanie systému Eurokľúč a o iné veci spojené s naším poslaním.

V priebehu niekoľkých posledných dní sme absolvovali cestu po krajinách Európskej únie, v ktorých majú nainštalovaný prístupový systém Eurokľúč na zdvíhacích plošinách. Tie si tak zdravotne postihnutí obsluhujú sami bez čakania na obsluhu. Tohto výjazdu sa zúčastnili aj experti a odborníci na takéto zariadenia. Záver výjazdu je pre slovenské...

Jún tohto roku bol pre Národnú diaľničnú spoločnosť mesiacom v znamení Eurokľúč, nakoľko v priebehu veľmi krátkej doby táto spoločnosť spolu s majiteľmi a prevádzkovateľmi vybavila Informačne predajné miesta a tie čerpacie stanice, ktoré mali uzamknuté WC pre ŤZP, systémom Eurokľúč. A samozrejme, že toto sa odrazilo aj v zahraničí, a pozitívne pre...

Pred niekoľkými týždňami začala Národná diaľničná spoločnosť pripravovať opatrenia spojené s odstraňovaním bariér na čerpacích staniciach pri diaľniciach. Výsledok sme mohli sledovať, sledujeme a budeme sledovať aj naďalej a každý deň priniesol aspoň jednu zmenu či posun. Dôvodom bolo hlavne to, že spoločnosť NDS chcela pripraviť základnú sieť WC...

Ministerstvo dopravy a výstavby SR vydalo dňa 27. 6. 2018 tlačovú správu k téme rozvoja turizmu smerujúceho na Slovensko. Tlačovú správu zverejňujeme v plnom znení pod nasledovným tlačidlom:

Nemusíme vysvetlovať, že systém Eurokľúč je nielen slovenskou záležitosťou, ale nástrojom v celom európskom priestore. Tak, ako my, v rámci možností a dostupných zdrojov, uvádzame miesta s týmto prístupovým systémom pre ŤZP, tak aj naši partneri v zahraničí začínajú po tom, ako dochádza v týchto dňoch k rozširovaniu miest na čerpacích staniciach,...

Včera, 27. 6. 2018, sme rokovali na pôde Generálneho riaditeľstva ZSSK za účasti zástupcov Ministerstva dopravy a výstavby SR, Únie dopravy, pôšt a telekomunikácií SR a spoločnosti OLTIS k našim návrhom, ktorých cieľom je rozšírenie mobility v osobnej železničnej preprave zdravotne postihnutých cestujúcich medzi Českou a Slovenskou republikou....

Ako sme už informovali, Národná diaľničná spoločnosť sa pridala po našich rokovaniach k spoločnosti Slovnaft a začala inštalovať zámkové vložky Eurokľúč tam, kde má svoj dosah. V posledných dňoch pribudli WC pre ŤZP s prístupovým systémom Eurokľúč na ďalších miestach na Slovensku. To, že k tejto téme NDS pristupuje systematicky svedčí aj ďalší...