Aktuality

Čo je u nás aktuálne...

Problematika bezbariérovosti prostredia Slovenskej republiky nie je závislá iba od novely tzv. stavebného zákona, ktorá sa v súčasnosti rieši a na ktorej sa spolupodieľame v zmysle pripomienkovacích konaní a návrhov, ktoré sme predložili a argumentujeme. V rámci našich rokovaní spojených s danou oblasťou občianskej potreby dochádzame na ďalšie a...

Bezbariérovosť verejných priestranstiev, prístup k úradom, službám, verejnej doprave, možnosti adekvátnej komunikácie, ale aj WC pre ŤZP, toto sú témy, ktoré rezonujú v mnohých mestách a obciach na Slovensku. Ale napriek tomu výstavba pokračuje tak, že budovy sú stále bariérové, prístupy k doprave sú obmedzené a pod...

Bezbariérovosť Slovenska je nielen našou hlavnou témou, ale aj prioritnou celospoločenskou otázkou spojenou s hlavnými životnými potrebami zdravotne postihnutých a osôb s obmedzenou mobilitou. V prípade našich aktivít bez rozdielu postihnutia. Táto otázka včera, 16. 7. 2019 rezonovala na pôde Kancelárie pána Ministra dopravy a výstavby Slovenskej...

Šálka... slovo, ktoré pozná každý nielen ráno, keď si dáva kávu, alebo čaj, ale aj na cestách, keď sa čaká na spoj. Milým prekvapením na železničnej stanici v Poprade a v Michalovciach je... opäť Šálka. V tomto prípade rýchle občerstvenie, kde si môžete v kľude vypiť dobrú kávu, či iné nápoje podľa chuti, alebo niečo rýchleho zajesť...

Na našich rokovaniach sa veľmi často stretávame s otázkou, na akom právnom základe je treba vykonávať úpravy pre ŤZP. Prečo je nutné aj zamestnávať zdravotne postihnutých a prečo sa toto rieši práve teraz a nie v minulosti, ako je to v iných krajinách. Na niektoré otázky vieme odpovedať, ale prečo sa problematika bezbariérovosti odsúvala do pozadia...

Zajtra, t.j. 4. 7. 2019 sa bude konať mimoriadne zastupiteľstvo mesta Košice, na ktorom sa budú riešiť aj nové tarify v mestskej hromadnej doprave. Predmetom nášho záujmu v tejto oblasti boli tarify a ich možná zmena pre ŤZP a ŤZP/S cestujúcich, ktorí doposiaľ využívajú bezplatnú prepravu. Preto sme oslovili vedenie mesta a predkladateľa návrhu na...

Naše občianske združenie nielen že samo vytvára nástroje pre odstraňovanie bariér, ale snažíme sa aj prepájať také aktivity, ktoré majú zmysel a význam pre ľudí, ktorí potrebujú pomoc a podporu. OZ Parasport24, ktoré je známe svojimi Tour po Slovensku (v tomto roku bol 12. ročník) by sa dalo charakterizovať slovami ako skromnosť, pokora, sila,...

Sme si rovní? Nie... sme si rovní! ... otáznik, alebo výkričník? Prečo si stále veľa ľudí myslí, že kto je postihnutý, nedokáže také veci ako človek bez postihnutia? Prečo sa stále stretávame s tým, že človek s postihnutím musí čakať na pomoc, ktorej sa musí často doprosovať? Prečo sa stretávame s tým, že človek s postihnutím je pre svoje okolie...

Dňa 27. 6. 2019 prebehlo ďalšie koordinačné rokovanie medzi našou organizáciou a spoločnosťou ZSSK - Národný dopravca k témam zvýšenia kvality a bezpečnosti cestujúcich so zdravotným postihnutím v osobnej železničnej doprave na Slovensku. Toto rokovanie určite nebolo posledné a vývoj spolupráce už môžu nielen vidieť, ale hlavne využiť zdravotne...

V posledných dňoch sa nám množia dotazy hlavne obyvateľov Košíc so zdravotným postihnutím k téme pripravovaných zmien zľav a podmienok cestovania v MHD v Košiciach pre ŤZP cestujúcich. Na základe dostupných a zverejnených materiálov sme zistili, že zasadnutie zastupiteľstva tohto mestá má byť dňa 4. 7. 2019 a príslušný bod je v programe pod...