Aktuality

Čo je u nás aktuálne...

Včerajší deň, 15. 11. 2018, priniesol ďalší výsledok našich aktivít spojených s odstraňovaním bariér na Slovensku, tentokrát nielen pre Slovensko, ale pre celý priestor Európskej únie. Samozrejme, že na výsledku sme sa nepodieľali iba my, ale aj ďalšie organizácie z členských krajín EÚ. A hlavne, výsledný návrh schválili poslanci Európskeho...

O tom, že osobná železničná doprava je súčasťou ŤZP cestujúcich nielen na Slovensku, ale aj v ďalších krajinách EÚ, nemusíme hovoriť ani písať. Toto si uvedomujú aj naši kolegovia z Budapešti z organizácie Mozgássérültek Budapesti Egyesülete, ktorí začali rokovania k týmto témam v Maďarsku. Úvodné rokovanie s vedením spoločnosti MÁV sa uskutočnilo...

V dňoch 8. a 9. 11. sme sa zúčastnili odbornej konferencie zameranej na vývoj vedy, inovácií a obdobných odvetví v budúcnosti. Konferencia bola pod záštitou Podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu a okrem niektorých ministrov sa jej zúčastnili aj predstavitelia vedy, priemyslu, profesijných združení a svoje prezentácie uviedli Nils...

vzhľadom k tomu, že sa nám dostávajú žiadosti zo strany politických strán o poskytnutie niektorých strategických a odborných dokumentov našej organizácie, ktoré sú spojené s vytvorením prostredia bez bariér na Slovensku a v niektorých prípadoch aj v európskom priestore, dovoľujeme si vydať nasledovné oznámenie.

V poslednej dobe zaznamenávame a sledujeme aj vývoj v mnohých mestách, kde sa problematika odstránenia bariér stáva nielen témou do volebných kampaní, ale aj jednou z priorít budúcich vedení miest a obcí. O tomto nás informujú aj naši kolegovia z miest a regiónov Slovenska.

Každá činnosť potrebuje zdroje, prípadne prostredie na jej kvalitné vykonávanie. Výsledky našej práce je už vidno na Slovensku a do konca roka pripravujeme ďalšie otvorenia a zverejnenia našich návrhov, ktoré sa dostali do podoby realizácie a ktoré budú môcť využívať nielen obyvatelia regiónov Slovenska, ale aj ich návštevníci z ostatných krajín....

Na Slovensku je pomerne veľa vecí, kde bola dobrá myšlienka, ale výsledok je prakticky nulový, to znamená, že taký, aký by bol v prípade, že by nedošlo k žiadnemu riešeniu. Jedným z takých príkladov je aj problém nefunkčných WC pre ŤZP na jednom z bratislavských nábreží v Starom meste, o ktorom nás informovali návštevníci Bratislavy, ktorí pripluli...

O tom, že kultúra môže prispieť k odstraňovaniu bariér nie je pochýb. V rámci každoročnej Liptovskej kaviarne, ktorú mesto Liptovský Mikuláš usporiadal opäť v Pállfyho paláci v Bratislave dňa 18. 10. 2018 pre priaznivcov mesta a regiónu, pre rodákov a pre zástupcov štátnej správy bola spomenutá aj bezbariérovosť.

V rámci cesty do Bratislavy sme boli pozrieť aj miesto, kde má byť výťah pre ŤZP a mamičky s kočíkmi od električkovej zastávky po budovu ŽSR. Môžeme uviesť, že na základe stavebného povolenia na túto stavbu začali stavebné práce tohto zaridenia pre rozšírenie mobility. Pripojením tohto riešenia k opatreniam ŽSR, ktoré sa dokončujú, sa tak stane...

vzhľadom k skutočnosti, že sa zvýšil záujem o Eurokľúče, dovoľujeme si oznámiť, že dodacia lehota Eurokľúčov sa predlžuje na cca 3 týždne. Všetky žiadosti, ktoré sme obdržali budú vybavené v čo najkratšom termíne.