Aktuality

Čo je u nás aktuálne...

ako sme avizovali, aj tento rok sa bude konať medzi Liptovským Mikulášom a Liptovským Hrádkom ďalší ročník Barlatonu. Termín tejto udalosti bol posunutý na 2. 6. 2018, takže môžete svojim deťom a vnúčatám dať ďalší darček ku Dňu detí v podobe vychádzky či výletu spojeného s poznaním krásnej Liptovskej prírody a pomocou zdravotne postihnutým.

Včera sme absolvovali ďalšie rokovanie so spoločnosťou ŽSR k našim návrhom spojených so zvýšením informovanosti a následne aj komfortu cestovania ŤZP cestujúcich v železničnej stanici Poprad - Tatry s prístupom do Vysokých Tatier.

Včera, 14. 2. 2017 sa stal Liptovský Hrádok významným mestom pre celé európske prostredie bezbariérovosti. Po výberu osoby, čo sme avízovali na našom webe pred niekoľkými dňami, sme slávnostne odovzdali v mene nielen našej organizácie, ale aj v mene patentu Eurokľúč ako nástroja na odstraňovanie bariér v európskom prostredí, menovací dekrét novému...

Dnes, 13. 2. 2018 sa v priestoroch OZ Útočište Košice a n. o. Oáza konalo pokračovanie rokovania k problematike bezdomovectva na železničných staniciach. Témou dnešného prípravného koordinačného rokovania bola ŽST Košice.

Problematika odstraňovania bariér sa posúva do prostredia, ktoré je kompetentné a odborne spôsobilé ju zmeniť. Preto sa na Vás obraciame so žiadosťou o trochu času a vyplnenie nášho dotazníka, ktorý bude predložený v rámci navrhovaných zmien.

Cena Eurokľúča sa pre rok 2018 nemení a ostáva v tej istej výši ako v roku 2017. Bližšie infomácie a postup ako získať Eurokľúč získate po kliknutí na nasledovné tlačidlo:

ŠKODA HANDY ŤZP vydali svôj ďalši Newsletter, č. 1/2018 a dovoľujeme si upozorniť nielen na predstavenie a prezentáciu posledného typu vozu ŠKODA KAROQ, ale aj na poslanie tohto prezentačného vozu k nášmu projektu integrovanej prepravy seniorov a ŤZP k vlakom tam, kde je redukovaná osobná železničná preprava.

Dňa 23. 1. 2018 sme otvorili problematiku ľudí bez domova vo vzťahu k ich zdržiavaniu sa na železničných staniciach. Tým sa vytvoril rokovací priestor a už teraz môžeme uviesť, že záujem o problematiku prejavili nielen železničné spoločnosti, ale aj ďalšie verejné samosprávy, mimovládne organizácie a cirkevné inštitúcie spojené s humanitou a...

O nehodách a mimoriadnych udalostiach na železnici sa píše veľa a žiaľ aj často a v mnohých prípadoch až po strate blízkeho to začne v niektorých rodiných zapalovať, keby sa vtedy... ale stav je nevratný, alebo pri hodne velkom šťastí s trvalými následkami...