Aktuality

Čo je u nás aktuálne...

Za posledný polrok sa zvýšil počet podnetov zo strany občanov, ale aj niektorých subjektov na potrebu riešenia pre odstránenie tej, či inej bariéry, a to z mnohých miest Slovenska. V súčasnosti niektoré opatrenia a naše návrhy pripravujeme do podoby projektov, niektoré riešenia sa dajú implementovať dohodou, niektoré je treba zaniesť do...

Nemusíme a ani nebudeme spomínať, aký je život človeka s obmedzenou mobilitou v ekonomicky činnom veku, aký je dopad na jeho rodinu a na jeho okolie. Rovnako tak nebudeme spomínať to, aké je prostredie pre podnikateľov a organizácie, keď chcú vytvoriť miesto pre takto postihnutého človeka...

Sme radi, že problematika mobility sa dostáva stále častejšie medzi témy, ktoré v minulosti boli odsúvané do pozadia. Ale boli by sme ešte radšej, keby deklarované informácie boli skutočné a nie iba čiastočné. Vo vzťahu k tomu nás zaujal článok spoločnosti Metalia a.s. Bratislava, ktorý presadzuje kvalitné riešenia nielen v oblasti prístupových...

V týchto dňoch vstupujeme do piateho roku spolupráce so železničnými spoločnosťami na Slovensku, s ktorými sa snažíme presadiť zvýšenie bezpečnosti, komfortu a kvality osobnej prepravy, nástupu aj výstupu pre cestujúcich s obmedzenou mobilitou, rozšírenie základných služieb nutných v rámci zákldných potrieb cestujúcich a pod.

Ako sme v minulosti uviedli, oslovili sme niektoré inštitúcie s dotazom dotýkajúceho sa pôsobnosti asistentov učiteľa a osobných asistentov na pôde škôl. Dnes sme obdržali odpoveď z ministerstva školstva, ktorú uvádzame v nezmenenej podobe:

cena za Eurokľúč rovnako ako za príslušenstvo k nemu ostáva pre rok 2020 bez zmeny. Cena Eurokľúča je stabilná od roku 2016, došlo iba k zvýšeniu poplatku za poštovné a balné vplyvom zmeny ceny za poštovné, ktoré sme zohľadnili v minulom roku.

Rok 2019 a hlavne jeho záver boli velmi rušné, nakoľko sa postupne otvoril na základe našich návrhov priestor pre prípravu projektov v oblastiach, ktoré na Slovensku v posledných desaťročiach neboli riešené, alebo nebolo dosiahnuté potrebného výsledku, ktorý by bol pre osoby s obmedzenou mobilitou prijateľný a použiteľný. Samozrejme, že na...

Hovoríme stále, že k tomu, aby človek mohol plniť svoje sny a želania, nepotrebuje ani nohy, ani ruky, ale potrebuje krídla v hlave. A teraz, v tento koncoročný a sviatočný čas sa tento názor potvrdil a nám pomohol a pomáha v našich aktivitách. A krídla nosia hlavne anjeli, v tomto prípade Digitálni anjeli, združenie profesionálnych dobrovoľníkov,...

Náklady na kúrenie, teplú vodu a elektrickú energiu sú pre veľa poskytovateľov sociálnych služieb vysoké a dostupnosť obnoviteľných zdrojov energie bola obmedzená. Preto sme v prvej polovine roku 2019 požiadali Ministerstvo životného prostredia SR a Slovenskú inovačnú a energetickú agentúru o prípravu a vydanie výzvy, ktorá by vyplnila túto medzeru...

Dňa 15. 12. 2019 vstúpil aj v Českej republike do platnosti nový grafikon železničnej dopravy, ktorý vytvoril prostredie pre súkromných prepravcov obsluhujúcich niektoré trate v regiónoch Českej republiky. Keďže prvé dni sprevádzali problémy nielen pre cestujúcich s obmedzenou mobilitou, dovoľujeme si upozorniť na to, abyste v prípade, že cestujete...

V poslednom období sa stretávame s tým, že niektoré firmy hľadajú varianty úspor a riešení tak, aby mohli vykonávať svoje služby, výrobu, alebo iné činnosti, nakoľko dochádza k zvýšenej ekonomickej záťaži v ich nákladovosti, hlavne u miezd. V takýchto prípadoch navrhujeme týmto subjektom využitie zamestnanosti ŤZP pracovníkov a využitie práce z...