Aktuality

Čo je u nás aktuálne...

Vážení priatelia, na základe informácie od spoločnosti ŽSR, si dovoľujeme upozorniť na čiastočnú rekonštrukciu ŽST Košice, kde je obmedzený prístup na niektoré nástupištia.

Starostlivosť o zdravie občana je jednou zo základných funkcií štátu, ktorá priamo súvisí aj s medzinárodnými dohovormi, ktoré Slovenská republika deklaruje a ktoré by mala aj naplňovať v miere adekvátnej potrebám občana. Bohužiaľ, ak by sme mali potreby občanov na Slovensku, ktoré potrebujú starostlivosť v zmysle poškodenia miechy a chrbtice...

Niekedy v minulom roku sme zverejnili informáciu, že v bratislavskej Petržalke otvorili prvé bezbariérové ihrisko pre deti aj dospelých. Je vidno, že niektorým mestám nie je ľahostajný stav možností a podmienok pre voľnočasové aktivity ľudí s obmedzenou mobilitou, a začali tento stav v rámci svojej kompetencie riešiť ku prospechu občana. Príkladom...

Už niekoľko rokov bojujeme za výraznejšie zlepšenie alarmujúceho stavu uspokojovania potrieb osôb s obmedzenou mobilitou v prostredí štátu, miest a obcí Slovenska. Len v roku 2020 sme podali viac ako niekoľko desiatok aj úspešných zásadných pripomienok k novým legislatívnym návrhom v oblasti odstraňovania bariér. Neustále pripomienkujeme...

Tak, ako sme avízovali prípravu Expertnej stratégie odstraňovania bariér na Slovensku do roku 2030, sľubili sme aj informovanosť o postupe tohto významného materiálu, ktorý je na Slovensku v prvej podobe v takom rozsahu, aby pokryl všetky potreby súčasnej spoločnosti a osôb s obmedzenou mobilitou či orientáciou v zmysle medzinárodných štandardov...

V rámci našej prípravy expertnej stratégie odstraňovania bariér dostávame od občanov podnety každým dňom, aj keď je treba uznať, že väčšinou ide o záležitosti, s ktorými rátame a ktoré sú v systéme odstraňovania bariér pripravené na zanesenie, čo bude v krátkom čase. Sú však iniciatívy a aktivity ľudí a združení, ktorým nie je ľahostajný stav...

Súčasnú dobu roku 2020 je možné nazvať dobou očakávania naplnenia skutkov, ktoré by mali zlepšiť život občana, ktorý je zdravotne postihnutý. Tak aspoň bolo veľa vecí deklarovaných pred voľbami a tesne po nich. Je logické, že štát nie je hbitý panter a že nemôže meniť svoje systémy ako mávnutie čarovnou paličkou, ktorá neexistuje. Na druhú stranu...

To, že na Slovensku máme sociálne zdravotný systém, ktorý je v kompetencii dvoch rezortov, to nemusíme uvádzať. Rovnako ani to, že zdravotný systém by mal plynule prechádzať do sociálneho systému a opačne, keď je treba, a mal by vychádzať z manažmentu pacienta podľa jeho zdravotného stavu a potrieb. Taktiež netreba spomínať, že nemocnice majú mať a...

V posledných dňoch sa nám množia dotazy, či sa vôbec na Slovensku niečo robí pre zmeny v oblasti mobility a dostupnosti základných ľudských potrieb, nakoľko občan vidí niečo iné... v Národnej rade Slovenskej republiky sa riešia prioritne také problémy, ako sú pochybenia poslancov a členov vlády, na ministerstvách sa riešia veci z minulých období a...

Príprava stratégie odstraňovania bariér na Slovensku, ktorú sme avízovali, sa dostáva do reálnej podoby a postupne otvárame prvé témy, ktoré neboli na Slovensku doposiaľ riešené adekvátne potrebám tých, ktorým sú určené pre ich mobilitu a dostupnosť základných ľudských potrieb. Súčasťou stratégie bude aj kvantifikácia potrieb tak, aby bolo možné...