Aktuality

Najnovšie články:

Viete si predstaviť to, že sa nedostanete k rodine, k známym, alebo na úrad, že nemôžete bezpečne vstúpiť do bazéna kúpaliska, alebo že nemáte kde ísť na verejné WC? Viete si predstaviť, že sa nedostanete do vlaku alebo do autobusu? Predstavte si, že sú ľudia, ktorí nepočujú klaksón auta rovnako ako sirénu sanitky a vstúpia na prechod... Že sú...

V roku 2017 začala naša spolupráca so spoločnosťou Slovnaft a to prostredníctvom Národnej diaľničnej spoločnosti. Postupom času sa spolupráca rozvinula aj do podoby pripomienok k niektorým projektom čerpacích staníc tohto dodávateľa a výrobcu pohonných hmôt. Nielen, že v roku 2018 tato spoločnosť vybavila svoje čerpacie stanice pri ďalniciach, ako...

Dňa 24.5.2022 sa v Hradci Králové uskutočnilo každoročné ocenenie osobností, projektov a riešení bezbariérovosti, ktoré udeľuje Národná rada osob se zdravotním postižením ČR pod názvom MOSTY, v tomto prípade 19.ročník tohto slávnostného aktu. Záštitu prevzali premiér Českej republiky Petr Fiala, hejtman Královéhradeckého kraje Martin Červíček a...

Za posledné obdobie sme nezverejňovali nové informácie, čo bolo spôsobené hlavne nárastom aktivít v zmysle nastavovania systému bezbariérovosti na Slovensku v niekoľkých rovinách. Rovnako tak niektoré témy sú ešte otvorené a nemôžeme zverejniť ich výsledok. Potreba zmien vzišla z nových opatrení Európskej komisie v tejto oblasti a následne aj na...

Dlhé roky upozorňujeme na nedostatok legislatívnej podpory a štátnych a iných nástrojov účelovo alokovaných na odstránenie bariér na Slovensku. Posledné výsledky našich aktivít, ktoré sa neustále rozširujú, však konečne vedú k zmene, na ktorú občania a návštevníci Slovenska veľmi dlho čakali a čakajú. Rokovanie a ďalšie aktivity v rámci tejto...

O prístupnosti a bezbariérovosti v prostredí železničnej dopravy sme za tie roky napísali veľa. Ale ani v jednom prípade sme nemohli uviesť to, že sa obhliadky zúčastnil človek, ktorý môže iniciovať zmeny, ktoré sú na Slovensku potrebné. Touto osobou, ktorá sa zaujíma o problematiku bezbariérovosti je pán poslanec NR SR Ing. Martin Borguľa. Na...

Poslanecký prieskum na ZŠ Kulíškova v bratislavskom Ružinove za prítomnosti zástupcov OZ Bez bariéry, niektorých členov pracovnej skupiny na debarierizáciu škôl a vzdelávacích zariadení, poslancov NR SR Martina Borguľu z hnutia Sme rodina a pani Márie Šofranko (Oľano), pani riaditeľky školy, zástupcov ministerstva školstva a miestnej samosprávy je...

Jedným z druhov bariér, ktoré robia problémy osobám s obmedzenou mobilitou je prístupnosť k informáciám, spôsob a možnosti ich nielen prijatia, ale aj spracovania a odpovedi na ne. Na Slovensku máme k tejto problematike prijatý zákon č. 95/2019 Z. z. a následne aj vyhlášky k nemu, ktoré uvádzajú, že každá digitálna aj iná informácia má byť...

Ďalšou štátnou inštitúciou, ktorá sa začala venovať problematike odstraňovania bariér v rámci svojich kompetencií, je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Môžeme uviesť, že toto ministerstvo kladie vysoký dôraz na prístupnosť vzdelávania a bezbariérovosť škôl, čo je prvou etapou zmien v oblasti prístupu vzdelávania,...

Pred niekoľkými rokmi, keď sme začali upozorňovať na problematiku mobility a bezbariérovosti prostredia sme sa stretávali často s tým, že ak sme sa dostali na rokovanie, tak jeho výsledky boli takmer zanedbateľné. To svedčí o tom, aký bol prístup k tejto problematike zo strany mnohých kompetentných orgánov, čoho výsledkom je fakt, že bezbariérovosť...

Európska komisia každý rok vyhlasuje súťaž pre mestá členských krajín EÚ, ktoré chcú zmeniť svoje prostredie pre svojich občanov a návštevníkov s obmedzenou mobilitou. Táto výzva sa volá Access City Award a posledný ročník vyhralo mesto Jönköping vo Švédsku. Niekoľkokrát sme uvádzali informácie k tejto súťaži.

Bez bariéry - Národná platforma proti bariéram,  Korešpond. adresa: Jaseňová 2, 900 42 Miloslavov                                                                                                 
IČO 50292609                                                                                                                                                                                                    
DIČ 2120288511                                                                                                                                                                                                   
 
Telefon +421 948 497 245
                                                                                     
E-mail: kancelaria.uppz.sk@gmail.com                                                                                                                     
 č.ú. SK22 1111 0000 0014 3254 1016                BIC/SWIFT code: UNCRSKBX
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma!