Aktuality

Čo je u nás aktuálne...

Tak ako každý rok v tomto čase, dokončujeme finálnu verziu našej správy o tom, čo sa zmenilo na Slovensku za rok 2019 v oblasti odstraňovania bariér. Tento dokument s názvom Situačná správa o stave bariérovosti Slovenska za rok 2019 bude odovzdaný kompetentným úradom, inštitúciám a subjektom. Oproti predchádzajúcim rokom bol rok 2019 prínosný v...

V súčasnosti na Slovensku platia mimoriadne opatrenia, ktoré si vyžiadala situácia vzniknutá virovou epidémiou tzv. koronavírusom. Ide o opatrenia štátu s cieľom ochrany občanov pred šírením nákazy. Toto sa dotýka cestovania, verejných akcií, obchodných centier a mnoha ďalších sektorov života.

Dovoľujeme si upozorniť cestujúcich s obmedzenou mobilitou v železničnej stanici Košice, že okrem opatrení spojených s mimoriadnou situáciou spojenou s virovou epidémiou na Slovensku, je obmedzený prístup na tejto stanici aj následkom nefunkčnosti eskalátoru a výťahu.

Problematike mobility a dostupnosti, bezpečnosti a kvality osobnej železničnej dopravy sa venuje aj Úrad verejnej ochrankyne práv. Tomuto úradu sme poskytli mnohé naše návrhy a podnety na zlepšenie stavu a hlavne pre systematické opatrenia v oblasti záväzných nariadení a legislatívy Slovenska.

Železničná doprava je v každej členskej krajin EÚ dôležitým faktorom hospodárstva a ekonomiky, a preto je treba jej venovať náležitú pozornosť aj zo strany európskych inštitúcií. Viac než rok upozorňujeme na skutočnosť, že technické predpisy pre prístup, nástup, výstup a prestup cestujúcich s obmedzenou mobilitou so zastaralé a neaktuálne.

Dovoľujeme si zverejniť informáciu, ktorú nám poskytla spoločnosť ŽSR ako správca železničnej infraštruktúry, že v dňoch od 16. 3. 2020 do 25. 5. 2020 nebude možný v tejto stanici nástup, prestup a výstup pre imobilných cestujúcich z dôvodu rekonštrukcie dopravných priestorov pre verejnosť. Znamená to, že cestujúci s obmedzenou mobilitou žiadajúci...

Stále upozorňujeme na skutočnosť, že bariéry nie sú iba schody, alebo WC pre zdravotne postihnutých, ale každá prekážka, ktorá spôsobuje stav, kedy sa človek niekde nedostane, ale rovnako tak sa nedostane k informáciám. A toto platí pre všetky skupiny zdravotne postihnutých bez rozdielu typu, druhu, či rozsahu postihnutia. Bohužiaľ, pozornosť tejto...

vzhľadom k tomu, že potreba bezbariérovosti je nutná vo všetkých oblastiach života, že sme otvorili témy spojené s kvalitou života, nielen pre osoby s obmedzenou mobilitou, že bezbariérovosť je treba v každom regióne Slovenska a že niektoré naše návrhy dostali zelenú, napr. v doprave a už ich pripravujeme do podoby projektov, dovoľujeme si Vás...

Za posledný polrok sa zvýšil počet podnetov zo strany občanov, ale aj niektorých subjektov na potrebu riešenia pre odstránenie tej, či inej bariéry, a to z mnohých miest Slovenska. V súčasnosti niektoré opatrenia a naše návrhy pripravujeme do podoby projektov, niektoré riešenia sa dajú implementovať dohodou, niektoré je treba zaniesť do...

Nemusíme a ani nebudeme spomínať, aký je život človeka s obmedzenou mobilitou v ekonomicky činnom veku, aký je dopad na jeho rodinu a na jeho okolie. Rovnako tak nebudeme spomínať to, aké je prostredie pre podnikateľov a organizácie, keď chcú vytvoriť miesto pre takto postihnutého človeka...