Aktuality

Čo je u nás aktuálne...

Dňa 3. 11. 2019 odštartovali bežci pod vedením pána farára Petra Gombitu z Košíc do Lúrd s cieľom upozorniť na chudobu a na problematiku nutnosti riešenia bezdomovectva na Slovensku. Celá trasa je dlhá cca 2. 400 km a ide tak o najdlhší ultramaratón štartovaný zo Slovenska. Bežci tak prekonali svoj rekord v dĺžke štafetového behu, ktorý sami...

Chudoba je na Slovensku výrazným sociálnym faktorom, na ktorú sa často iba poukazuje, deklaruje sa, robia sa projekty, ale výsledkov je, žiaľ, málo a keď sú, tak stoja veľa potu, úsilia a pod. Mohol by o tom rozprávať farár Peter Gombita z Košíc, ktorý jednak prevádzkuje jedno z najväčších zariadení pre ľudí bez domova v Košiciach. A aby toho nemal...

V tomto roku me dostali niekoľko podnetov a upozornení, že v tom či inom meste na mieste určenom pre ŤZP, napr na WC, sú poškodené, alebo nevhodne umiestnené madlá a iné pomôcky k stabilite tela pri vykonávaní potreby. Problémom je aj uvoľnenie uchytenia do steny, ktoré má rovnaký dopad pre osobu so zdravotným postihnutím ako keby pomôcka nebola...

Po rozdelení Československa došlo aj k zmene v osobnej železničnej doprave rovnako ako v doprave cestnej a každá nástupnická krajina si vytvorila svoj model pre svoje prostredie spojený s legislatívou, právami aj povinnosťami cestujúcich, a pod. V každom prípade však nedošlo k prepojeniu systémov tak, aby medzinárodná preprava akceptovala...

Do cieľovej skupiny našich aktivít nespadajú iba osoby so zdravotným postihnutím, a to bez rozdielu - s každým druhom zdravotného znevýhonenia, ale aj seniori a na čo sa často zabúda, aj mamičky s kočíkmi. V súčasnosti existuje niekoľko definovaných názvov a to nielen na Slovensku. Stretávame sa tak s označením občan s ŤZP, klient, osoba s poruchou...

Včera, 10. 10. 2019, pokračovali rokovania debarierizačnej komisie Magistrátu mesta Košice, ktorej jednou z hlavných tém bola nedostatočná prístupnosť pre nástup a výstup imobilných cestujúcich novo rekonštruovaných zastávok a ostrovčekov MHD. Tému si pripravil Ing. Ján Bartko a na fotografiách a na videu uviedol nedostatky, ktoré trápia nielen...

Ako sme uviedli a uvádzame, pre odstraňovanie bariér nestačí iba novela zákona, ale je treba inovovať systém, postupy a niektoré metodiky a hlavne vytvoriť finančné zdroje na riešenia tak, aby výsledkom bol maximálny počet budov, úradov a inštitúcií mohlo pristúpiť na praktické riešenie svojich priestorov a priestranstiev pred nimi a prístup a...

Bohužiaľ, každým dňom sa nám dostávajú príklady toho, ako je odstraňovanie bariér na Slovensku nelogické v zmysle ďalších kompetencií, nevhodného výberu technických riešení, neodbornosti pre možnosť využitia v prevádzke, a pod. Výstupom sú nedostatočné výsledky projektov z európskych zdrojov a to, že sa berie bezbariérovosť ako okrajový a možná iba...