Aktuality

Čo je u nás aktuálne...

Keďže miest s prístupovým systémom na Slovensku pribúda a otvárajú sa ďalšie možnosti jeho inštalácie s cieľom univerzálneho chráneného prístupu výhradne pre oprávnených zdravotne postihnutých, museli sme doplniť aj Žiadosť o Eurokľúč. Dôvodom je pripravované rozšírenie použitia prístupového systému Eurokľúč na zdvíhacích plošinách pre ŤZP na...

Nemusíme písať o tom, že je ťežké zohnať prácu pre tých zdravotne postihnutých, ktorí sa chcú zapojiť do pracovného procesu. V mnohých prípadoch prijatie zdravotne postihnutého ovplyvňuje veľa predsudkov a mýtusov, ktoré nezastávajú často ani tí, ktorých sa dotýkajú.

Postupom doby, ako sú vidno výsledky našej práce v regiónoch a mestách Slovenska, sa postupne pridávajú k týmto koordinovaným aktivitám a činnostiam aj ďalšie spoločnosti a subjekty. Cieľom je nielen vytvoriť združenie subjektov s rovnakým cieľom potrebným pre celú spoločnosť, ale hlavne zlepšiť prostredie mobility, zjednodušiť prístup k potrebám...

V polovine minulého roku 2018 sme vďaka Národnej diaľničnej spoločnosti mohli do zoznamu miest s nainštalovaným prístupovým systémom Eurokľúč, ktorý je určený výhradne pre zdravotne postihnutých, začleniť čerpacie stanice, odpočívadlá a budovy Národnej diaľničnej spoločnosti. Táto spoločnosť v rekordnom čase zabezpečila inštaláciu systému Eurokľúč...

V minulom roku sa vďaka koordinácii činností v spolupráci s Národnou diaľničnou spoločnosťou rozšíril zoznam miest so systémom Eurokľúč na čerpacích staniciach pri všetkých diaľniciach na Slovensku. Toto rozširovanie systému Eurokľúč, ktoré trvá aj naďalej, pokračuje s budovaním nových čerpacích staníc.

Systém Eurokľúč na Slovensku má ďalšie prvenstvo, ktoré môžu využívať ŤZP návštevníci, teraz v Liptovskom Mikuláši, kde prvým kultúrnym domom s WC takto prispôsobeným pre ŤZP je Dom kultúry práve v tomto meste. Okrem tohto opatrenia pamätalo vedenie mesta na zdravotne postihnutých obyvateľov aj návštevníkov v tejto budove v podobe exteriérového...

o pár hodín postupne všetky katedrály sveta, hodiny na radniciach, orloje a všetky ostatné chronologické prístroje oznámia, že prišiel rok 2019 ako rok nový. Čo od neho môžeme očakávať a čo by mal priniesť? S akým plánom do nej chceme vstúpiť a ako môžeme bilancovať rok končiaci, rok 2018...? A veľa a veľa ďalších otázok, čo sa vynára...

Jednou z oblastí, na ktorú sa nás ľudia so zdravotným postihnutám pýtajú, je prístup k železničnej doprave v jednotlivých železničných staniciach na Slovensku. Tejto oblasti sa venujú aj pracovníci Železníc Slovenskej republiky, ktorých sme v roku 2018 požiadali o rozšírenie informovanosti cestujúcich tak, aby cestujúci mali konkrétne informácie o...

Pred niekoľkými mesiacmi sme oslovili vedenie rezortu Ministerstva vnútra SR, kde sme žiadali bezbariérové prístupy k službám Polície SR. Na odpoveď sme nečakali dlho a dnes už môžeme uviesť, že aj táto zložka štátu považuje problematiku bariér v prístupu za dôležitú, o čom svedčia aj prvé výsledky, ktoré môžu využiť aj imobilní občania vo vzťahu k...

Niekomu z Vás a možno stalo to, že v rade, napríklad na železničnej stanici, ste počuli rozhovor medzi niekým pred Vami a obsluhúcim, ktorý uvádzal, že nepočuje napriek tomu, že jeho hlas bol počuteľný dobre. Takéto prípady sa stávajú ľuďom, ktorí používajú načúvací strojček a majú zosilnený nielen hlas, ale aj šumy z okolitého prostredia hál a...

Každý cestujúci sa na svojich cestách chce zastaviť a najesť, či občerstviť a je jedno, či pred cestou, na ceste, alebo v cieli svojej cesty... Po niekoľko rokov bol s týmto problém na železničnej stanici Poprad - Tatry, ktorá v tomto zmysle vytvorila príjemné prostredie pre každého cestujúceho, vrátane imobilných a zdravotne postihnutých. Do...

V dňoch 29. až 30. 11. 2018 sa v Belušských Slatinách uskutočnilo valné zhromaždenie Únie dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, ktoré, ako je uvedené v názve, združuje spoločnosti a subjekty pôsobiace v doprave na území Slovenska. My sme sa tohto rokovania zúčastnili ako pridružený člen, aj keď naša pozícia a naše ciele sú prínosom aj pre toto...