Aktuality

Čo je u nás aktuálne...

Jedným z našich partnerov a odborných konzultantov je Žilinská univerzita, ktorá spolu s Vysokou školou logistiky Přerov a internetovým časopisom Logistický monitor usporiadala odbornú konferenciu s názvom Možnosti preferencie hromadnej dopravy. Táto konferencia sa udiala v Dome odborov v Žiline dňa 15. 5. 2019.

Pred niekoľkými dňami sme uviedli správu, že Slovenská pošta a.s. začala prípravy odstraňovania bariér v etapovitom systéme, ktorý sme doplnili o pošty do prvej etapy, kde je predpoklad klientov s obmedzenou mobilitou. V spojitosti s tým prichádzame na rôzne situácie a stavy, ktoré sú dopadom zotrvačnosti z minulých rokov a ktoré vytvárajú...

Jednými z miest, kde občan môže vybaviť svoje potreby a žiadosti, ktoré pred tým musel vybavovať na úradoch sú aj pobočky Slovenskej pošty. V podstate tak i tento subjekt spadá do služieb verejného sektoru a prioritou je prístupnosť k nemu aj osobami s poruchou mobility. V tomto duchu sa v pondelok 30. 4. 2019 uskutočnilo rokovanie na pôde...

Každá krajina má svoje špecifiká a charakteristiky, kultúrne a historické dedičstvo a podmienky rozvoja v zmysle národných prostredí. Tak tomu je aj po rozdelení Československa na Českú republiku a Slovenskú republiku. A práve spoločný historický vývoj bol základom pre zahájenie našej spolupráce s českými kolegami z Národní rady osob se zdravotním...

O tom, že sa systém Eurokľúč určený pre ŤZP rozširuje na Slovensku nasvedčuje nielen nárast počtu WC pre ŤZP na čerpacích staniciach, ale aj budovy úradov a inštitúcií, ktoré uvažujú v súčasnosti o jej inštalácii, či už ju dokonca pripravujú, alebo zachovali tak, ako v Liptovskom Mikuláši.

Tak ako každý rok, tak aj v tomto roku pripravila Komunitná nadácia Liptov ďalší ročník charitatívneho behu v niekoľkých kategóriách s názvom Barlatón. Túto akciu vymysleli dvaja barličkári, Dalo Novotný a Ivan Šobáň z Liptovského Hrádku, a názov sám je v podstate maratón na barličkách. Trasy sú pripravené podľa náročnosti pre bežcov, tak aj pre...

Tak, ako sa blížia MS v ľadovom hokeji v Bratislave a Košiciach, tak sa množia aj dotazy zo strany zdravotne postihnutých fanúšikov nielen zo Slovenska, ale aj z Česka, Rakúska a Nemecka. Ale kontaktovali nás aj z Kanady, konkrétne vozičkár s rodinou, pôvodne obyvateľ Československa a otázky sú stále tie isté... ktorý hotel odporúčame na...

O WC pre ŤZP a o tom, v akom sú stave na Slovensku, by sa dali písať romány. Nielen o prístupe k nim, alebo o tom, že často sú odkladacím priestorom upratovacej služby, o tom, aké majú rozmery, šírku dverí a mnohé iné nedostatky, ktoré sa vyskytujú, že človek na vozíku nielen, že sa ťažko dostane, ale hlavne, že vnútorný...

Sme radi, že sa k nám pridávajú ďalšie spoločnosti, ktorým nie je ľahostajný stav mobility a dostupnosti základných ľudských potrieb na Slovensku. A že pomáhať odstraňovať bariéry môže opravdu každý, dokazuje aj prístup spoločnosti WEBNODE, ktorá nám poskytuje priestor na týchto našich webových stránkach, ktorá nám na ďalšie obdobie umožnila ako...