Aktuality

Čo je u nás aktuálne...

Tieto dni sú pre našu prácu veľmi významné, nakoľko sme iniciovali vznik medzinárodného občianskeho orgánu pre európsky priestor. Slovensko sa tak stáva iniciátorom a zakladateľom Európskeho občianskeho výboru pre odstraňovanie bariér, ktorého hlavným poslaním a cieľom je nielen zosúlaďovanie nariadení v rámci európskych inštitúcií, ale aj prenos...

Dňa 4. 9. 2018 sme mali koordinačné stretnutie k téme odstránenia bariér na Hlavnej stanici v Bratislave, ktorého sa zúčastnil pán prednosta ŽST, pracovníci GR ŽSR a pracovníci Magistrátu Hlavného mesta Bratislava, ktorým všetkým nielen ďakujeme za účasť, ale hlavne za to, že opatrenia pre odstránenie bariér na tomto dopravnom mieste finišujú....

V odstraňovaní bariér má Slovensko pred sebou ešte dlhú cestu, ale na druhú stranu môžeme uviesť, že naša malá krajina má aj také príklady riešenia pre imobilných obyvateľov aj návštevníkov, ktoré sú príkladom pre ostatné členské krajiny EÚ. Jedným z nich je zanesenie prepravy pre ŤZP spacími vozňami do nového grafikonu ZSSK, ktoré by malo byť od...

Právo na cestovanie vlakom má zdravotne postihnutý cestujúci rovnako ako cestujúci bez postihnutia, ktorý môže využívať bezproblémovo všetky druhy verejnej dopravy, ktoré často aj kombinuje, čo je základom tzv. integrovanej dopravy. Nemusíme pripomínať súčasný stav na Hlavnej stanici v Bratislave, ktorú pozná snáď každý, kto minimálne raz cestoval...

Tak tu máme september a dovolenky pomalu končia, čo je znamením, že končí aj relatívne kľudné obdobie, ktoré sme zamerali na prípravu aktivít na koniec tohto roka.

Keďže je čas dovoleniek, tak aj kolegovia, priatelia a mnohí ďalší cestujú za oddychom a kľudom, aby im dovolenka dodala sily. Niektorí z nich nám posielajú fotografie, ako je riešené to, čo je na Slovensku problémom.

Keď sme spustili dotazník spokojnosti ŤZP cestujúcich so železničnou dopravou a prístupom k nim zo strany železničných spoločností, relatívne často nám rezonoval podnet, že železničná stanica Žilina nemá parkovacie miesta pre ŤZP.

Cestovanie vlakmi nie je nič mimoriadne pre každého cestujúceho, vrátane zdravotne postihnutých. Vzhľadom k technickým možnostiam však dochádzalo k obmedzeniam v rámci nočných rýchlikov, ktoré sú zostavované hlavne zo spacích vozňov. Ale už to tak nieje a Slovensko je prvou krajinou v Európe, ktorá vie pohodlne a bezpečne prepraviť v spacom vozni...