Aktuality

Najnovšie články:

Jedným zo strategických cieľov nášho dokumentu Expertná stratégia odstraňovania bariér na Slovensku do roku 2030 je okrem iných dôležitých oblastí, ktoré je potrebné začať riešiť, aj Strategická os 5 - Zaradenie medzinárodných dohovorov do národného legislatívneho prostredia, ktorá je v kompetencii Ministerstva zahraničných vecí a európskych...

Nie je tajomstvom a na rozdiel od iných krajín Európskej únie je slovenským znakom, žiaľ, skutočnosť, že bezbariérovosti a mobilite sa venujú na úradoch a inštitúciách hlavne ľudia v pokročilom veku a ľudia, ktorí majú praktické skúsenosti s prostredím prístupnosti a mobility. V zahraničí je riešenie problematiky samozrejmosťou pre každého, na...

V roku 2020 sme spolu s Technickou univerzitou Košice vydali a odoslali kompetentným orgánom Slovenskej republiky materiál, ktorý vznikol ako občianska iniciatíva. V tomto materiáli boli zadefinované základné ciele pre všetky rezorty, nakoľko sa bezbariérovosť dotýka všetkých rezortov a nie výstavby, ako sa laicky často uvádza. Keďže od tej doby...

Osobná železničná doprava je základom pre mobilitu mnohých ľudí nielen na Slovensku. Počet prepravených osôb každý rok niekoľko násobne prevyšuje počet obyvateľov Slovenska. Základom pre možnosť cestovania je v každom prípade prístupnosť železničnej dopravy, bezbariérovosť prostredia staníc a zastávok a napojenie verejných objektov železničnej...

Vážení priatelia, naši kolegovia z Holandska vytvorili video, v ktorom je jasne vidno, ako by malo vyzerať prostredie pre cestovný ruch osôb s obmedzenou mobilitou. Všimnite si po otvorení videa nielen kvality ciest, ale hlavne uhlov nájazdov v interiéroch, ktoré sú vytvorené v zmysle medzinárodných štandardov prístupnosti a nie tak, aby sa šetril...

Problematika bezbariérovosti, ktorá bola velmi dlho odsúvaná do pozadia snáď všade tam, kde sa len dalo, dostáva v súčasnosti velmi dôležitú podporu v podobe finančných nástrojov, o ktoré sme ministerstvá a inštitúcie žiadali a žiadame už po niekoľko rokov. Opakujeme stále, že systematická podpora tejto problematiky je priamo závislá od štyroch...

Mimoriadne opatrenia spojené s pandémiou COVID - 19 sa prejavili v každej sfére a železničná doprava je jednou z oblastí, ktoré toto obdobie využili na prípravu na budúce obdobia. Napr. v rámci prístupu pre infraštruktúru železničnej dopravy ŽSR začali realizovať nariadenie Európskej komisie č. 772/2019, ktoré nariaďuje vytvoriť zoznam všetkých...

postup riešenia bezbariérovosti na Slovensku neprerušila ani nútená prestávka v informovanosti verejnosti z našej strany. Pokračujeme ďalej v našej činnosti, ktorá je zameraná na systém mobility a prístupnosti pre všetky oblasti života a potrieb osôb s obmedzenou mobilitou na Slovensku.

Na začiatku tohto roku 2020 sme avízovali a následne absolvovali prvé pracovné stretnutia a koordinačné rokovania k téme vytvorenia Expertnej stratégie odstraňovania bariér na Slovensku do roku 2030. Tento dokument je súhrnom nielen architektonických riešení bariér, ale systémových a legislatívnych nedostatkov v oblasti mobility a bezbariérovosti...

Vážení priatelia, na základe informácie od spoločnosti ŽSR, si dovoľujeme upozorniť na čiastočnú rekonštrukciu ŽST Košice, kde je obmedzený prístup na niektoré nástupištia.