Aktuality

Čo je u nás aktuálne...

Dvaja ľudia, zdravotne postihnutí, so silnou vôľou... Dalo a Ivan,... Nielen, že vymysleli Barlatón na Liptove, ale chodia na prechádzky, jazdia na výlety a poznávajú nové kúty Slovenska.

OZ Bez bariéry - Národná platforma proti bariéram vytvára prostredie pre každého občana či návštevníka Slovenska, ktoré by malo umožňovať rozvoj mobility a dostupnosti základných ľudských potrieb spojených s rôznymi postihnutiami, vekom a inými ďalšími faktormi, ktoré obmedzujú možnosti zdravotne postihnutých.

Prvou spoločnosťou na Slovensku, ktorá inštalovala do svojich reštaurácií zámkové vložky systému Eurokľúč, bola spoločnosť McDonald´s. Táto spoločnosť vybavuje týmto systémom svoje reštaurácie od 90. rokov minulého storočia.

O tom, že systém Eurokľúč je pre zdravotne postihnutých v mnohých krajinách štandardom, nemusíme písať, rovnako ako to, že jeho možnosti v rámci celej Európskej únie a ďalších krajín mimo Európy využívajú nielen obyvatelia týchto krajín, ale aj zdravotne postihnutí návštevníci.

V minulom roku sme požiadali Magistrát Hlavného mesta Bratislava, aby sa mesto pripojilo k rekonštrukcii Hlavnej stanice, ktorú v tomto čase vykonáva ŽSR s cieľom odstránenia bariér a prístupu k vlakom. Predmetom našej žiadosti na magistrát bolo vytvorenie bezbariérového prístupu od električkovej zastávky po budovu ŽSR.

Základom pre vybavenie potrieb každého človeka je komunikácia, čo môže byť, a u niektorých skupín postihnutia opravdu je, problém. Hlavne v prípadoch, kedy nie je postihnutie na človeku vidieť. Medzi tieto skupiny, kde je takáto bariéra vplyvom postihnutia, patria aj nepočujúci.

Niektoré spoločnosti napriek tomu, že ich pôsobnosť a možnosti sú iné než spojené s odstraňovaním bariér, a ktoré považujú túto oblasť ako potrebu verejného záujmu, hľadajú možnosti, ako prispieť k tejto priorite v rámci tých možností, ktoré majú. Medzi nich môžeme zaradiť aj spoločnosť Automatizácia železničnej dopravy, a.s., ´(AŽD) ktorá rieši...

Odstraňovanie bariér pre obyvateľov a návštevníkov Slovenska sa stáva jednou z priorít postupne sa rozširujúceho zoznamu subjektov, ktoré môžu ovplyvňovať mobilitu a dostupnosť základných ľuských potrieb. Medzi tieto spoločnosti, ktoré chcú zlepšiť prostredie Slovenska pre zdravotne postihnutých môžeme po úvodných rokovaniach zaradiť aj Národnú...

Stredoslovenská televízia pripravila reportáž zo slávnostného odovzdávania menovacieho dekrétu Ambasádorovi systému Eurokľúč Daliborovi Novotnému, ktoré sme uskutočnili minulý mesiac.

O tom, že zdravotne postihnutý človek môže byť prínosom pre celú spoločnosť nemusíme diskutovať. O tom svedčí aj výstava fotografií Yara M. Kupča z Piesťan, ktorý ako umelecký fotograf opäť vystavuje svoje diela, tentokrát v Prahe.

Včera, 22. 3. 2018 sa uskutočnilo zverejnenie a ocenenie finálových nominácií na ocenenie MOSTY 2017, ktoré udeľuje každoročne Národní rada osob se zdravotním postižením ČR (NRZP ČR).