Aktuality

Čo je u nás aktuálne...

V súčasnej dobe je výstavba na Slovensku realizovaná prostredníctvom developerských spoločností jednou z významných oblastí celkového podielu výstavby, rekonštrukcií a to nielen obchodných centier a priestorov, ale i bytovej výstavby. Na základe toho sme požiadali o rokovanie so združením Inštitút urbánneho rozvoja v Bratislave, ktoré sa...

Dňa 17. 4. 2019 sme vykonali druhé podanie návrhu zaradenia Eurokľúča do zoznamu kategorizačných pomôcok tak, aby si jeho zaobstaranie nemusela hradiť osoba so zdravotným postihnutím. Včera, 29. 11. 2019 sme obdržali zamietavé stanovisko k tomuto návrhu, v ktorom sa okrem iného uvádza, že v zmysle zákona môže osoba so zdravotným postihnutím vykonať...

Ako každý rok, tak aj 19. 11. 2019 na hotelu Bôrik prebehlo slávnostné ocenenie pracovníkov rezortu dopravy Ministrom dopravy a výstavby SR za mimoriadny prístup k pracovným úlohám, za mimoriadne počiny a pod. Na základe našich aktivít spojených s odstraňovaním bariér ve spolupráci s týmto rezortom a jemu podriadených subjektov je pre nás dobrou...

Každá krajina má tendenciu využívať svoje potenciály pre ich rozvoj, pre rozvoj cestovného ruchu, pre rozvoj svojej ekonomiky, pre rozvoj regiónov a služieb v nich a pod. Táto oblasť má aj priamu súvislosť s mobilitou a interoperabilitou zdravotne postihnutých a osôb s obmedzenou mobilitou, ktorí potrebujú špecifické a technické podmienky prístupu...

Dňa 3. 11. 2019 odštartovali bežci pod vedením pána farára Petra Gombitu z Košíc do Lúrd s cieľom upozorniť na chudobu a na problematiku nutnosti riešenia bezdomovectva na Slovensku. Celá trasa je dlhá cca 2. 400 km a ide tak o najdlhší ultramaratón štartovaný zo Slovenska. Bežci tak prekonali svoj rekord v dĺžke štafetového behu, ktorý sami...

Chudoba je na Slovensku výrazným sociálnym faktorom, na ktorú sa často iba poukazuje, deklaruje sa, robia sa projekty, ale výsledkov je, žiaľ, málo a keď sú, tak stoja veľa potu, úsilia a pod. Mohol by o tom rozprávať farár Peter Gombita z Košíc, ktorý jednak prevádzkuje jedno z najväčších zariadení pre ľudí bez domova v Košiciach. A aby toho nemal...

V tomto roku me dostali niekoľko podnetov a upozornení, že v tom či inom meste na mieste určenom pre ŤZP, napr na WC, sú poškodené, alebo nevhodne umiestnené madlá a iné pomôcky k stabilite tela pri vykonávaní potreby. Problémom je aj uvoľnenie uchytenia do steny, ktoré má rovnaký dopad pre osobu so zdravotným postihnutím ako keby pomôcka nebola...

Po rozdelení Československa došlo aj k zmene v osobnej železničnej doprave rovnako ako v doprave cestnej a každá nástupnická krajina si vytvorila svoj model pre svoje prostredie spojený s legislatívou, právami aj povinnosťami cestujúcich, a pod. V každom prípade však nedošlo k prepojeniu systémov tak, aby medzinárodná preprava akceptovala...

Do cieľovej skupiny našich aktivít nespadajú iba osoby so zdravotným postihnutím, a to bez rozdielu - s každým druhom zdravotného znevýhonenia, ale aj seniori a na čo sa často zabúda, aj mamičky s kočíkmi. V súčasnosti existuje niekoľko definovaných názvov a to nielen na Slovensku. Stretávame sa tak s označením občan s ŤZP, klient, osoba s poruchou...

Včera, 10. 10. 2019, pokračovali rokovania debarierizačnej komisie Magistrátu mesta Košice, ktorej jednou z hlavných tém bola nedostatočná prístupnosť pre nástup a výstup imobilných cestujúcich novo rekonštruovaných zastávok a ostrovčekov MHD. Tému si pripravil Ing. Ján Bartko a na fotografiách a na videu uviedol nedostatky, ktoré trápia nielen...