Ako je to s bariérami na Slovensku? Prečítajte si...

17.04.2020

Každý rok vydávame našu správu o stave bariér na Slovensku.  V tomto roku po prvý raz vychádza aj v printovej podobe. Dnes sme tento dokument, ktorý sme vytvorili spoločne s prof. Ing. Beatou Gavurovou PhD., MBA a ktorý nám recenzovali mnohí odborníci nielen zo Slovenska, odoslali vedeniam všetkých rezortov a predstaviteľom štátu vrátane vedúcich predstaviteľov štátnych inštitúcií, ktoré môžu v zmysle tzv. kompetenčného zákona č. 575/2001 Z.z. zmeniť prostredie mobility na Slovensku, nakoľko nie je možné očakávať výsledok do doby zmeny systému, nielen tzv. stavebného zákona.

Dokument s názvom Stav bariér k mobilite a dostupnosti základných ľudských potrieb na Slovensku za rok 2019 je zároveň pre tento rok aj východiskovým dokumentom pre ďalšiu našu aktivitu, ktorou je príprava a nastavenie Národnej stratégie odstraňovania bariér na Slovensku do roku 2030. Tento dokument chceme predložiť pánovi ministrovi dopravy v tomto roku na prerokovanie Vládou Slovenskej republiky, pretože základná kompetencia k bezbariérovosti je síce na rezortu dopravy a výstavby, ale keďže problematika sa dotýka všetkých sektorov ekonomiky a spoločnosti Slovenska, ale je veľa oblastí, ktoré bude treba zmeniť v ostatných rezortoch, štátnych inštitúciách a pod. Preto v obálke s materiálom majú panie a páni ministri aj osnovu Národnej stratégie odstraňovania bariér na Slovensku do roku 2030, na ktorej začíname pracovať. Základom riešiteľského teamu je OZ Bez bariéry - Národná platforma proti bariéram, ale oslovujeme aj dalších odborníkov a praktikov, ktorí majú skúsenosti a znalosti v predmetnej oblasti, s ktorými budeme pripravovať nielen oblasť výstavby, ale všetky sektory spoločnosti.  Cieľom je vytvorenie systému odstraňovania bariér pre všetky skupiny osôb s obmedzenou mobilitou bez diskriminácie ktorejkoľvek z nich, bez preferovania a nadradenosti ktorejkoľvek skupiny zdravotne postihnutých a pod.

Dokument Stav bariér k mobilite a dostupnosti základných ľudských potrieb na Slovensku za rok 2019 je možné otvoriť pod nasledovným tlačidlom:

V prípade, že chcete mať materiál v printovej podobe, je tento k dispozícii v kancelárii sídla OZ Bez bariéry - Národná platforma proti bariéram na Bencúrovej ul. 13/ v Košiciach, alebo Vám ho môžeme zaslať na požadovanú adresu za cenu poštovného a balného poštou na dobierku. Material je zdarma. Odporúčame kontaktovať nás buď telefonicky na 0911 365 266, alebo prostredníctvom e-mailu: eurokluc.uppz@gmail.com

V prípade, že sa chcete podieľať na tvorbe národnej stratégie, kontaktujte nás tiež. Nám ide o to, aby materiál bol:

  • odborný
  • nezávislý
  • prínosom hlavne pre občana a návštevníka Slovenska s obmedzenou mobilitou

O ďalšom vývoji budeme informovať priebežne.