Bezbariérovosť Slovenska u Ministra dopravy a výstavby Slovenskej republiky

17.07.2019

USB s materiálmi pravidiel bezbariérovosti pre Slovensko
USB s materiálmi pravidiel bezbariérovosti pre Slovensko

Bezbariérovosť Slovenska je nielen našou hlavnou témou, ale aj prioritnou celospoločenskou otázkou spojenou s hlavnými životnými potrebami zdravotne postihnutých a osôb s obmedzenou mobilitou. V prípade našich aktivít bez rozdielu postihnutia. Táto otázka včera, 16. 7. 2019 rezonovala na pôde Kancelárie pána Ministra dopravy a výstavby Slovenskej republiky, kde sme boli prijatí k tejto téme. 

V rámci pracovného stretnutia s pánom ministrom dopravy Arpádom Érsekom a  generálnym riaditeľom sekcie výstavby MDV SR sme infomovali nielen o našich aktivitách, ale aj sme odovzdali oficiálne prvé exempláre metodiky implementácie Medzinárodných štandardov prístupnosti pre prostredie Slovenska, ktoré zosúlaďujú pravidlá bezbariérovosti, posudzovanie objektov a priestranstiev a pod. v zmysle medzinárodných ustanovení v rámci Dohovoru OSN o právach zdravotne postihnutých obyvateľov v rôznych krajinách sveta , vrátane Slovenska.

Informovali sme pána ministra o význame a dopadoch týchto medzinárodných pravidiel, o v súčasnosti riešených oblastiach, na ktorých sa spolupodieľame, na ktorých pracujeme s pracovníkmi ministerstva a jeho príslušných sekcií a odborov, rovnako ako o problémoch, ktoré vytvárajú prekážky aj bariéry doslova pre ministerstvo ako zložku štátu. K týmto všetkým otázkam sme sa na rokovaní zhodli o súčinnosti a koordinácii aktivít, hlavne v oblasti výstavby, regionálneho rozvoja, dopravy a cestovného ruchu.

Veríme, že spolupráca bude pokračovať a sme radi, že súčasné vedenie pochopilo nutnosť odstraňovania bariér v národnom prostredí a nielen deklarovanie čiastkových výsledkov, čo sa stávalo v minulosti. Našou snahou, cieľom aj poslaním je systematické odstraňovanie bariér v prostredí SR v nadväznosti na európsky priestor. Ďakujeme súčasnému vedeniu rezortu za zmenu prístupu k problematike bariér a za zahájenie začiatku odstraňovania bariér na Slovensku, tak, aby výsledky nielen videli občania a návštevníci Slovenska, ale aby ich vedeli aj použiť.

O ďalších krokoch budeme informovať.

Oficiálne odovzdanie medzinárodných štandardov prístupnosti pánovi ministrovi
Oficiálne odovzdanie medzinárodných štandardov prístupnosti pánovi ministrovi