Dotazník k prístupu a mobilite v osobnej železničnej doprave

12.03.2020

Problematike mobility a dostupnosti, bezpečnosti a kvality osobnej železničnej dopravy sa venuje aj Úrad verejnej ochrankyne práv. Tomuto úradu sme poskytli mnohé naše návrhy a podnety na zlepšenie stavu a hlavne pre systematické opatrenia v oblasti záväzných nariadení a legislatívy Slovenska.

Teno úrad pripravil dotazník pre verejnosť k zistení stavu a skúsenností s týmto druhom osobnej prepravy pre osoby s obmedzenou mobilitou. Vyplnenie dotazníka zaberie cca 10 minút a dovoľujeme si Vás požiadať o jeho vyplnenie.

Dotazník nájdete pod nasledovným tlačidlom:

Ďakujeme aj my za Váš názor a osobnej železničnej preprave, ktorej stav a prístupnosť je našou prioritou, sa budeme naďalej venovať s cieľom zlepšenia stavu na Slovensku a v prípade potreby aj v európskom priestore.