Dotazník k prostredí mobility a prístupnosti na Slovensku

10.02.2018

Problematika odstraňovania bariér sa posúva do prostredia, ktoré je kompetentné a odborne spôsobilé ju zmeniť. Preto sa na Vás obraciame so žiadosťou o trochu času a vyplnenie nášho dotazníka, ktorý bude predložený v rámci navrhovaných zmien.

Dotazník môžete nielen vyplniť, ale aj rozoslať podľa Vášho uváženia, za čo ďakujeme. Upozorňujeme na časové obmedzenie možnosti vyplnenia, ktoré je od dnešného dňa do 31. 3. 2018.

Dotazník si môžete otvoriť kliknutím na nasledujúci text. Za jeho vyplnenie ďakujeme.