Integrácia bezbariérových opatrení

25.07.2018

Odstraňovanie bariér je v kompetencii mnohých subjektov nadnárodného, štátneho, regionálneho a lokálneho dopadu, v kompetencii štátu a verejných samospráv. Často sa stáva, a Slovensko je toho zatiaľ príkladom, že odstraňovanie bariér je nedostatočné vzhľadom k tomu, že nedošlo ku komunikácii tak, aby výsledný efekt bol prijateľný pre tých, ktorí potrebujú osobitné podmienky pre svoju mobilitu, ktorú majú obmedzenú svojím handicapom. 

Preto sme navrhli a presadzujeme pojem integrácia bezbariérových opatrení, ktorý vystihuje potrebu a nutnosť prepájania možností a kompetencií spojených s celkovým požadovaným stavom. O tom, čo je integrovaná doprava, nemusíme v dnešnej dobe hovoriť, v Bratislave ju môže využiť každý obyvateľ, či návštevník. 

Integrovaný bezbariérový systém je systém opatrení a riešení všetkých participujúcich strán v takých prípadoch, ako je napr. železničná stanica, kde sa nám zbieha viacero druhov dopravy, ale aj obyvatelia a návštevníci mesta, v ktorom je stanica umiestnená. Takýto systém riešenia preferujeme a budeme navrhovať, pretože výsledný efekt nekončí hranicou pozemku jedného subjektu, kde sa nenapája na ďalšiu časť, ale vytvára ucelený bezbariérový komplex pre každého cestujúceho obyvateľa či návštevníka mesta, alebo regiónu. 

Prvým objektom, ktorý takto riešime so železničnými spoločnosťami a verejnou samosprávou s predpokladom napojania aj mestskej hromadnej dopravy je Hlavná stanica v Bratislave, kde bude čo skoro ukončená prvá etapa bezbariérového prístupu, ktorú vykonala a teraz dokončuje spoločnosť ŽSR. Následne sa napojí časť v kompetencii Magistrátu Hlavného mesta Bratislava a cieľom je, aby bezbariérový prístup k vlakom bol od všetkých druhov verejnej dopravy vrátane električiek, individuálnej dopravy s možnosťou parkovania a označenia trás. 

Veríme, že výsledok tejto stratégie budú môcť využiť zdravotne postihnutí cestujúci v čo najkratšom termíne nielen v Bratislave, ale aj ďalších mestách Slovenska.