Konferencia Európsky deň osôb so zdravotným postihnutím

07.12.2017

V dňoch 4. až 5. 12. sa v Bruseli uskutočnila konferencia s názvom Európsky deň osôb so zdravotným postihnutím. Okrem bodov rokovania, ktoré sa dotýkali problematiky bariér v európskom priestore a pozitívnych príkladov z jednotlivých členských krajín EÚ boli v rokovacej sále rovnako ako v kuloároch zahájené nové vzťahy so zahraničnými organizáciami, ktoré sa zaoberajú problematikou rovnako ako naša organizácia. Pozitívnym príkladom našej organizácie je stratégia rozširovania odstraňovania bariér v dopravných systémoch a prístupoch k nim a to, že nielen kritizujeme, ale aj podávame konkrétne návrhy na riešenia. Niektoré už boli odovzdané priamo kompetentným predstaviteľom EK a EP, na ďalších pracujeme.

V rámci konferencie boli ocenené európske mestá za svoje projekty, ktoré podali v rámci ACCESS CITY AWARD 2018. Celkom sa zúčastnilo 26 európskych miest, z ktorých boli ocenené nasledovné mestá:

  • Ljubljana (Slovinsko)
  • Luxembourg (Luxembursko)
  • Lyon (Francúzsko)
  • Viborg (Dánsko)

Veríme, že raz bude na zozname ocenených aj niektoré slovenské mesto.