Mesto Košice pripravuje zmeny pre cestovanie pre ŤZP cestujúcich v MHD

23.06.2019

V posledných dňoch sa nám množia dotazy hlavne obyvateľov Košíc so zdravotným postihnutím k téme pripravovaných zmien zľav a podmienok cestovania v MHD v Košiciach pre ŤZP cestujúcich. Na základe dostupných a zverejnených materiálov sme zistili, že zasadnutie zastupiteľstva tohto mestá má byť dňa 4. 7. 2019 a príslušný bod je v programe pod poradovým číslom 20. Materiály môžete otvoriť pod nasledovným tlačidlom:

K uvedenému môžeme uviesť, že v prípade, ak by boli odsúhlasené zmeny v neprospech cestujúcich s ŤZP preukazom v meste Košice, budeme iniciovať nápravu a zmeny v zmysle všetkých možných riešení, ktoré sú dostupné. V spojitosti s tým uvádzame, že aj mestská hromadná doprava v Košiciach je dotovaná štátnym rozpočtom a eurofondami, V celom svete sa nastavuje opačný trend v podobe zlepšenia prístupnosti k doprave pre všetky skupiny cestujúcich, o čom nasvedčujú i posledné záväzné materiály inštitúcií EÚ a pod. Nehovoriac o tom, že ide aj oblasť v rovine etiky. humanity a solidarity.

Situáciu by mohol uviesť do roviny jednoznačnosti Magistrát Mesta Košice, kedy sa vyjadril k tejto veci, o čo ho zajtra požiadáme oficiálne. Toto opatrenie sa dotýka hlavne zdravotne postihnutých s chronickými problémami, či už onkopacientov, diabetikov, slabozrakých, slabo vidiacich, pacientov s obmedzením mobility bez sprievodcu, pacientov s neurodegeneratívnym ochorením a pod.

O ďalšom vývoji budeme informovať