Najhoršia bariéra? ... Mentálna...!

11.12.2017

Bariéry je možné rozdeliť do niekoľkých skupín, z ktorých sú najviac známe zrejme bariéry architektonické, t.j. brániace mobilite v priestoroch, v priestranstvách, v budovách a prístupoch k nim, k doprave a pod. 

Odstraňovanie bariér je tiež prekážkou pre základnú bariéru, o ktorej sa zatiaľ nehovorí, ale je treba túto oblasť otvoriť a hovoriť o nej. Táto základná bariéra je bariéra mentálna, t.j. bariéra v myslení.

V hlavách mnohých kompetentných ľudí, z ktorých to niektorí aj priznali, sa premietajú nasledovné otázky, ktoré vytvárajú túto bariéru v rozhodovaní:

  • Prečo ja mám riešiť otázku bariér, keď som zdravý?
  • Prečo mám podporiť odstraňovanie bariér, keď ja ich nikde nevidím a nepociťujem?
  • Prečo to nepodporili druhí?
  • Čo z toho budem mať ja a čo z toho bude mať ten podnik, či úrad, ktorý zastupujem?
  • Prečo, keď sa to rieši roky, nikde nie je výsledok a kde je záruka, že sa niečo zmení?
  • Peniaze je treba využiť inak a nie tam, kde to využije pár ľudí, ktorí ma možno ani nebudú voliť.
  • a pod.

A toto je dôvod súčasného stavu. Napokon ďakujeme všetkým, ktorí majú iný pohľad na bariéry a mobilitu, a ktorí sa snažia v rámci svojich možností zlepšovať súčasné prostredie. Ako poslednú vetu uvádzame názor jedného kompetentného politika z Bruselu, ktorý doslova uviedol: "Robíme to aj pre seba, pretože raz aj my budeme seniori, ak nie pacienti s rôznym postihnutím a budeme chcieť cestovať, vidieť iné mestá, bývať v hoteli a hlavne sa pohybovať medzi ľuďmi a nie byť izolovaní."