Naše aktivity a výsledky volieb do NR SR

01.03.2020

Dňa 29. 2. 2020 prebehli na Slovensku volby do Národnej rady Slovenskej republiky. Výsledky volieb rešpektujeme a gratulujeme viťazným stranám. 

Z našej strany sa nič nemení, pokračujeme ďalej a našimi partnermi sú aj naďalej výkonné orgány štátu. Veríme, že v tomto volebnom období bude jedna zo základných strategických priorít bezbariérovosť a mobilita a že aktivity a rozpracované úlohy budú pokračovať v duchu ich doterajšej prípravy a vývoja, pretože vychádzali a vychádzajú z potrieb občanov a návštevníkov Slovenska, ktorí majú obmedzenú mobilitu. 

V tomto duchu spolupráce zachovávame nielen nestrannosť našej organizácie, ale aj spoluprácu s akademickou sférou, ktorá musí byť v zmysle zákona apolitická. Samozrejme, že budeme trvať na odbornom a nie na politickom riešení problematiky, ktoré prináša iba čiaskové a krátkodobé výsledky.