Naše aktivity v železničnej doprave vstupujú do ďalšieho roku spolupráce

18.01.2020

V týchto dňoch vstupujeme do piateho roku spolupráce so železničnými spoločnosťami na Slovensku, s ktorými sa snažíme presadiť zvýšenie bezpečnosti, komfortu a kvality osobnej prepravy, nástupu aj výstupu pre cestujúcich s obmedzenou mobilitou, rozšírenie základných služieb nutných v rámci zákldných potrieb cestujúcich a pod.

Cestujúcich nezuajímajú kompetenčné vzťahy infraštruktúry (v kompetencii ŽSR) a prevádzky vlakov (ZSSK a ďalší prepravcovia), ale to, akým spôsobom sú riešené ich potreby vo vzťahu k cestovaniu. Napriek tomu, že za tuto dobu sme dosiahli niektoré zmeny, ktoré môžu cestujúci s obmedzenou mobilitou využívať po celom Slovensku, je stále čo riešiť a meniť a musíme uviesť, že sme stále na začiatku zmien, ktoré by mali postaviť Slovensko medzi krajiny s bezbariérovou dopravou. Medzi naše výsledky môžeme uviesť nasledovné:

  • zanesenie systému Eurokľúč do Národnej implementačnej stratégie rozvoja osobnej dopravy cestujúcich s obmedzenou mobilitou
  • rozšírenie systému Eurokľúč na niektoré železničné stanice
  • vytvorenie prepravy medzi ČR a SR pre imobilných cestujúcich v ležiacej polohe v nočných vlakoch medzi Prahou cez Košice do Humenného a späť, aby nemuseli sedieť 8 a viac hodín
  • bezbariérovosť niektorých železničných staníc, kde dôležitým výsledkom je bezbariérovosť Hlavnej stanice v Bratislave, ktoré riešenie bolo spustené do užívania pre cestujúcich 29. 1. 2019
  •  otvorenie niektorých záväzných nariadení a vstup našej organizácie do systému pripomienok na nadnárodnej úrovni platných pre európsky priestor  
  • vytvorenie pracovnej skupiny pre riešenie bezbariérovosti dopravy pri sekcii železničnej dopravy a dráh za účasti ŽSR a ZSSK, nakoľko prevádzku nie je možné riešiť bez infraštruktúry a naopak
  • zablokovanie predaja miesteniek niektorých miest určených pre operatívnu prepravu ŤZP cestujúcich v IC vlakoch, rýchlikoch aj regionálnych rýchlikoch tak, aby ŤZP cestujúci mohol sedieť aj keď nedostal miestenku, napr. na základe obsadenosti kontingentu miest pre bezplatnú prepravu v danom vlaku 
  • vybavenie vybraných železničných staníc indukčnými cievkami pre slabo počujúcich a používajúcich načúvací strojček 
  • a pod.

Aj tento rok 2020 bude významný v aktivitách a v systematickom prístupe pre pokračovanie a to bez ohľadu na výsledky volieb, kde budeme ďalej presadzovať návrhy na riešenia, ktoré zohľadňujú špecifiká osôb s obmedzenou mobilitou, čo nie sú iba cestujúci na invalidných vozíčkoch, ale aj seniori, osoby s chronickým postihnutím a mamičky s kočíkmi.

Pripravujeme v týchto dňoch opatrenia, ktoré boli dohodnuté v roku 2018 a 2019 a ktoré by mali zlepšiť systém osobnej železničnej dopravy. Keďže všetko je o financiách, navrhli sme v rámci platných ustanovení inštitúcií EÚ opatrenia v rámci dočerpávania zdrojov Partnerskej dohody, aby zazmluvnenie projektov mohlo byť realizované ešte po tento rok a nemuselo sa čakať na obdobie ďalšie. Niektoré návrhy by mali byť odovzdané na realizáciu v krátkom čase. Ide o mravenčiu prácu, nakoľko železničná doprava sa riadi medzinárodnými dohovormi a špecifickými ustanoveniami nadnárodného charakteru. Rovnako tak štát ako autorita nie je hbitý panter a v mnohých prípadoch sa čaká, aký bude výsledok v iných oblastiach, nakoľko sa úradníci často boja rozhodnúť o tom, čo je v ostatných krajinách bežné a v zahraničí nepotrebujú na zmeny balík zákonov a vyhlášok. 

Veríme, že príprava do tejto doby nebola zbytočná a že budúci vývoj Slovenska otvorí bezbariérovosť ako nutnosť a nie ako niečo navyše, čo je špecifikum súčasného Slovenska. Najväčšia bariéra je vždy v hlave kompetentných a pokiaľ tá nebude odstránená, vývoj bude pomalý, aj keď posuny už vidíme. Ďakujeme všetkým železničiarom, ktorí nám pomohli zmeniť niektoré zaužívané následky zotrvačnosti, ktorí s nami konzultovali návrhy a ktorí sa zasadili o ich realizáciu a implementáciu. A to hlavné, to nás ešte čaká...takže sa budeme na Vás obracať aj tento aj ďalšie roky.

Mimochodom, čo byste povedali tomu, keby cestovné vlakom pre ŤZP cestujúceho v trase Košice - Praha nestálo niekoľko desiatok euro, ale tak cca 15 euro? Aj to je otázka, ktorú me otvorili a ktorú sa snažíme presadiť pre medzinárodnú prepravu medzi ČR a SR v osobnej vlakovej doprave. Samozrejme za predpokladu splnenia povinnosti bezplatnej prepravy pre sprievodcu v prípade preukazov ŤZP/S. Včerajšie rokovanie s pracovníčkami marketingu a cenotvorby ZSSK nás k tomuto cieli opäť priblížilo, aj keď pre jeho splnenie bude treba ešte veľa rokovaní...  

O ďalších riešeniach a výsledkoch budeme informovať priebežne...