Návrh zosúladenia bezbariérovosti v doprave na Slovensku

02.07.2018

O tom, že na Slovensku máme niekoľko druhov osobnej dopravy, nemusíme spomínať, nakoľko všetci poznáme železničnú, cestnú, leteckú aj lodnú prepravu osôb vnútroštátnu aj medzinárodnú.

Vzhľadom k tomu, že legislatíva Slovenskej republiky je zatiaľ v príprave a jej súčasný stav je pre bezbariérovosť nedostatočný a že pre železničnú dopravu sú vytvorené niektoré systémové nástroje, požiadali sme dnes pána Ministra dopravy a výstavby Slovenskej republiky o vydanie rezortného predpisu pre zosúladenie pravidiel prístupu k doprave a v preprave tak, aby bezbariérovosť bola zadefinovaná ešte pred vydaním pripravovaných opatrení spojených s vykonávaciami predpismi k stavebnému zákonu.

Tento návrh a podnet vznikol na základe toho, že Národná diaľničná spoločnosť začala implementovať nástroje bezbariérovosti a jej výsledky sú vidno vo veľmi krátkom čase na rôznych miestach Slovenska a chceme zapojiť aj ďalšie inštitúcie a druhy osobnej prepravy. Zosúladením pravidiel predpokladáme nielen rozšírenie opatrení v prístupe a  k všetkým druhom osobnej prepravy zdravotne postihnutých cestujúcich, ale aj vytvorenie základu systematického a komplexného postupu k problematike. Je dobré si uvedomiť, že bezbariérovosť zasahuje na ministerstve dopravy minimálne sekciu stratégie, sekciu železničnej, silničnej, lodnej a leteckej dopravy, sekciu cestovného ruchu a sekciu regionálneho rozvoja.

K príprave a tvorbe materiálu sme prizvali Žilinskú univerzitu a Úniu dopravy pôšt a telekomunikácií SR a veríme, že sa postupne pridajú aj ďalšie subjekty a inštitúcie. Budeme radi, ak toto nariadenie bude odrážať potreby zdravotne postihnutých obyvateľov aj turistov a tým sa odomkne symbolický zámok, ktorý vytvára každá bariéra. A týmto by mal začať proces postupnej prípravy k odstraňovaniu výnimiek Slovenskej republiky, ktoré má voči nariadeniam EÚ...

O ďalšom vývoji budeme informovať.