NDS pokračuje v odstraňovaniu bariér

12.07.2018

Jún tohto roku bol pre Národnú diaľničnú spoločnosť mesiacom v znamení Eurokľúč, nakoľko v priebehu veľmi krátkej doby táto spoločnosť spolu s majiteľmi a prevádzkovateľmi vybavila Informačne predajné miesta a tie čerpacie stanice, ktoré mali uzamknuté WC pre ŤZP, systémom Eurokľúč. A samozrejme, že toto sa odrazilo aj v zahraničí, a pozitívne pre celé Slovensko. Vidíme to nielen v širšej zahraničnej návštevnosti nášho webu s miestami, kde Eurokľúč už je, ale aj v telefonátoch a dotazoch, či bude ešte tam či inde...

Národná diaľničná spoločnosť však pokračuje ďalej, čo nás veľmi teší. Včera, 11. 7. 2018 boli na troch Informačno predajných miestach NDS inštalované tzv. indukčné slučky pre lepšiu komunikáciu so sluchovo postihnutými. Tieto miesta sú v pri diaľničných vstupoch na územie SR v Brodskom, Jarovciach a Čuňove, 

Pri takýchto opatreniach je jasné, že nie všetci si uvedomujú ich význam a dopady, nakoľko sa cítia zdraví... A pak dochádza aj k takým situáciám, ako včera pre jednej tejto inštalácii, keď isto "odborným a objektívnym pohľadom" svojej osoby jeden pracovník tohto miesta, kde bola indukčná slučka inštalovaná, konštatoval, že je to blbosť. A neuvedomil, alebo nechcel, že to hovorí zdravotne postihnutému práve s týmto druhom postihnutia... Nevadí, ale aj toto niečo dokladuje o stave v dnešnej spoločnosti... My tomuto pracovníkovi prajeme to, aby nikdy nemusel používať takéto "blbosti"...

Národnej diaľničnej spoločnosti ďakujeme a ideme ďalej, nech sa Slovensko postupne odomyká zdravotne postihnutým z Európy. Slovensko za to stojí...