Newsletter ŠKODA HANDY ŤZP 11/17

29.11.2017

Pod nasledovným odkazom prinášame ďalší Newsletter ŠKODA HANDY ŤZP a ďakujeme za krátký článok o nás, čo je významné pre ďalšie aktivity napr. v rámci pripravovaného projektu, ktorý teraz prechádza pripomienkovacím konaním u niektorých partnerov.