Novo rekonštruované zastávky MHD - problém nielen v Košiciach

11.10.2019

Včera, 10. 10. 2019, pokračovali rokovania debarierizačnej komisie Magistrátu mesta Košice, ktorej jednou z hlavných tém bola nedostatočná prístupnosť pre nástup a výstup imobilných cestujúcich novo rekonštruovaných zastávok a ostrovčekov MHD. Tému si pripravil Ing. Ján Bartko a na fotografiách a na videu uviedol nedostatky, ktoré trápia nielen zdravotne postihnutých, ale v niektorých prípadoch aj vodičov MHD, ktorí na niektorých zastávkach musia meniť polohu vozidla vzhľadom na bezpečný výstup a nástup či už vozičkára, alebo mamičky s kočíkom.

Táto situácia sa objavuje aj v ďalších mestách Slovenska, preto zverejňujeme fotografie s popisom Ing. Jána Bartka, kde sú zrejmé požadované rozmery a súčasný stav. 

Výstup a nástup  na úzkom ostrovčeku, navyše oproti automatu na cestovné lístky
Výstup a nástup na úzkom ostrovčeku, navyše oproti automatu na cestovné lístky
Výstup a nástup na ostrovčeku priamo proti lavičke v prístrešku
Výstup a nástup na ostrovčeku priamo proti lavičke v prístrešku
Nevhodne zvolená výška nástupištia vzhľadom k hrane nástupu do vozidla
Nevhodne zvolená výška nástupištia vzhľadom k hrane nástupu do vozidla
Nevhodne zvolený nájazd s prahovým schodíkom na prechod pre chodcov
Nevhodne zvolený nájazd s prahovým schodíkom na prechod pre chodcov

Možno, že si toto všimnete aj v iných mestách na Slovensku, preto buď kontaktujte nás, alebo Váš odbor dopravy mestského úradu s požiadavkou na zmenu.

V prípade mesta Košice sme navrhli a uskutočníme rokovanie k týmto nedostatkom, na ktoré prizývame Dopravný podnik mesta Košice, Magistrát, dodávateľa a Útvar hlavného architekta, s ktorými budeme hľadať varianty riešenia. Samozrejme, že problematika sa dotýka aj mestských častí Košíc. Je logické, že zmenou bude musieť prejsť aj príslušná technická norma pre stavby pre dopravu autobusové, trolejbusové a električkové zastávky a prestupné uzly STN P 73 6426, ku ktorej sme predložili pripomienky a návrhy už v minulosti.

O výsledku budeme informovať.