Obmedzený prístup k vlakom na ŽST Košice

13.03.2020

Dovoľujeme si upozorniť cestujúcich s obmedzenou mobilitou v železničnej stanici Košice, že okrem opatrení spojených s mimoriadnou situáciou spojenou s virovou epidémiou na Slovensku, je obmedzený prístup na tejto stanici aj následkom nefunkčnosti eskalátoru a výťahu. 

Oslovili sme príslušný odbor ŽSR, ktorý ná odpovedal v nasledovnom znení:

 "Dobrý deň,

Sekcia správy, OSM Košice, Vám zasiela informácie k pohyblivým schodom a osobnému výťahu umiestnených v ŽST Košice.

Na osobný výťah bola vystavená Požiadavka na vystavenie objednávky s finančným krytím na uvedenú opravu tlačidla - poschodie č. 2. Časový predpoklad realizácie opravných prác po vystavení objednávky je 3-6 týždňov.

Na opravu pohyblivých schodov bola servisnou firmou Schindler výťahy a eskalátory a.s. zaslaná cenová ponuka v celkovej hodnote 11500€.

Z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov na položke plánu bude oprava realizovaná po schválení finančných prostriedkov na 2q roku 2020.

Kontrakt so servisnou firmou bol vyčerpaný."

Na základe toho sme odporučili ŽSR informovať cestujúcich o nedostatku rozhlasom s možnosťou prístupu prostredníctvom podchodu s východom na 1. a 2. nástupište z ľavej strany budovy, aj keď sklon prístupovej plošiny nezodpovedá medzinárodným štandardom prístupnosti. Preto odporúčame prístup s asistentom, aby vozičkára vytlačil týmto prístupom na nástupište. Zároveň sme odporučili pristavenie vlaku a uvedenie jeho pristavení s dlhším predstihom, keďže prístupová cesta je teraz dlhšia a náročnejšia.

V každom prípade odporúčame v tejto náročnej situácii mimoriadnych opatrení zvážiť Vasu cestu.