Online tlmočník pre nepočujúcich

27.04.2018

Základom pre vybavenie potrieb každého človeka je komunikácia, čo môže byť, a u niektorých skupín postihnutia opravdu je, problém. Hlavne v prípadoch, kedy nie je postihnutie na človeku vidieť. Medzi tieto skupiny, kde je takáto bariéra vplyvom postihnutia, patria aj nepočujúci.

Nie všetci ľudia poznajú znakovú reč. Pre možnosť online prekladu pre komunikáciu so sluchovo postihnutým však existuje možnosť, ktorú je možné využiť na ktoromkoľvek mieste, kde je dostupný internet a smartfón, tablet, prípadne počítač.

Dávame preto do pozornosti nasledovný link, na ktorom nájdete, pre prípad potreby, bližšie informácie k možnosti využitia online tlmočníka pre sluchovo postihnutých a časy, kedy je možné túto službu využiť, spolu s ukázkami a ďalšími informáciami.