Oznámenie o zmene loga našej organizácie

11.10.2017

Dovoľujeme si oznámiť, že s účinnosťou odo dňa 12. 10. 2017 začína naša organizácia používať nové logo, ktoré bolo pre nás vytvorené darcovskou dizajnérskou spoločnosťou v spolupráci so zdravotne postihnutými.

Nové logo vyjadruje symboliku zdravotne postihnutých, ale aj zámkovej vložky, keďže jednou z našich aktivít je Eurokľúč ako univerzálny prístupový systém pre túto skupinu občanov Slovenska aj iných krajín EÚ.

Postupne sa tak zmení logo na všetkých našich materiáloch a dokumentoch, nakoľko spolu vytvorenie s našou cieľovou skupinou pridáva novému logu vyššiu pridanú hodnotu než malo logo, ktoré sme používali doteraz.

Za tento dar ďakujeme a vážime si ho.